مقاله الگوی معماری منابع انسانی و ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان

مقاله الگوی معماری منابع انسانی و ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان

مقاله علمی و پژوهشی " الگوی معماری منابع انسانی و ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان" مقاله ای است در 23 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث معماری منابع انسانی؛ معماری؛ ویژگی‌های ذهنی؛ مهارتی و رفتاریپرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد شش‌گانه‌ی الگوی معماری منابع انسانی بر ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان و مدیران شرکت شاهسوند در شهرهای اصفهان و مشهد می‌باشد. چارچوب نظری این پژوهش با اقتباس از مدل بومی تهیه شده است. در این تحقیق، با استفاده از پرسش‌نامه‌ی 73 سؤالی به بررسی یک نمونه‌ی 270 تایی از کارکنان و مدیران پرداخته شده است. ایده‌ی اصلی این مقاله بر آن است که آیا ابعاد شش‌گانه‌ی الگوی معماری منابع انسانی بر ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان و مدیران تأثیر دارد؟ روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی از شاخه‌ی میدانی است. با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و SPSS مدل یادشده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که رابطه‌ی مثبت و مستقیمی بین ابعاد شش‌گانه‌ی الگوی معماری منابع انسانی با ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان و مدیران وجود دارد. در نهایت، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ابعاد الگوی معماری منابع انسانی تأثیر به‌سزایی بر ارتقای ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان و مدیران این شرکت داشته است.

عنوان مقاله [English]

Human Resource Architecture Model and the Mental, Skill-based, and Behavioral Characteristics of the Employees

چکیده [English]

This research is intended to identify the effect of six aspects of human resource management model on mental, skill-based and behavioral characteristics of the managers at Shahsavand Company in Isfahan and Mashhad. The theoretical framework of this research is derived from local model. A sample group of 73 subjects is selected to study 270 employees and managers. The main question of the research is whether six aspects of human resource architecture model affect mental, skill-based, and behavioral characteristics of employees and managers. This applied research follows a descriptive-survey (field study) method. The model is tested by LISREL and SPSS software. The results indicate that there are direct positive relationship between six aspects of the model and the mental, skill-based, and behavioral characteristics of the employees and managers of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

Human Resource Architecture, Mental, Skill-Based and Behavioral Characteristics

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه