قوانین کلاس و مدرسه

قوانین کلاس و مدرسه

قواعد و قوانینی که بهتر است قبل از شروع سال تحصیلی هر دانش آموزی بداند و در طول سال تحصیلی رعایت کند تا کلاس با نظم و قانون به سوی موفقیت پیش رود :

 

 

تهیه کننده: سیده فاطمه حسینی 

1 ـ همیشه زودتر از معلم در کلاس درس حاضر شوم.

2 ـ در کلاس نظم را رعایت کرده و هنگامی که معلم یا هر کدام از همکلاسی ها سخن می گویند ساکت بمانم و به آنها خوب گوش کنم.

3 ـ با همکلاسی ها و به ویژه با معلم خود با احترام رفتار کنم.

4 – هیچ وقت میان حرف معلم نپرم .

5 ـ با علاقه و جدّیت در بحث های کلاسی با رعایت حقوق و احترام دیگران مشارکت کنم.

6-آدامس جویدن و خوردن  هرگونه غذا در کلاس ممنوع است .

7- تقریباً بعد از هر سه درس یاهر ماه یه امتحان خواهیم داشت.

8- بهداشت فردی را رعایت می کنم ودر نظافت و بهداشت کلاس با دیگران همکاری می کنم.

9- برای پاسخ گوی به سوالات معلم نوبت را رعایت می کنم.

10 ـ هنگام صحبت از واژه های مناسب و درخور کلاس استفاده خواهم کرد .

11- به دوستانم سلام می کنم و با احترام وگشاده رویی با آنها بر خورد می کنم.

12-هنگامی که معلم تدریس می کندبا دقت گوش می دهم و بی مورد با دیگران صحبت نمی کنم.

13- در ساعات کلاسی بجز موارد اضطراری برای بیرون رفتن از کلاس اجازه نمی گیرم.

14- خوش خطی وزیبا نویسی را در نوشته هایم رعایت می کنم.

15-از وسایل کلاسی به خوبی استفاده می کنم وبه آن دست نمی زنم.

16-از شکایت های بی مورد پرهیز می کنم.

17- برای ورود وخروج از کلاس وصبحت با دیگران از معلم اجازه می گیرم.

18- درکارهای گروهی ودر فعالیت های خارج از کلاس با معلم ودوستانم همکاری می کنم و وسایل و لوازم مورد نیاز را تهیه می کنم.

19 ـ ازشیطنت های بیهوده پرهیز می کنم .

20- از به کار بردن الفاظ وکلمات نا شایست در کلاس دوری می کنم.

21 ـ ازهرگونه شوخی بی جا ودرگیری اعم ازلفظی وفیزیکی اجتناب می کنم .

22 ـ هر جلسه درس پرسیده می شود و شما در طول ترم فقط یک بار می توانید اجازه بگیرید که از شما درس پرسیده نشود، آن هم قبل از حضور وغیاب دانش آموزان ،پس سعی کنید این یک فرصتُ را برای روز مبادا نگه دارید.

23 ـ انجام به موقع تکالیفی که معلم مربوطه برای یادگیری بهتر به ما می گوید.

24- به صحبت های معلم با دقت گوش دهیم .( اول اجازه، بعد حرف تازه.)

25- برای برگزاری هرچه بهتر کلاس با کمک ومشاورت معلم اقدام وتلاش مضاعف کنیم .

26ـ ازنوشتن روی میز ،صندلی ودیوار ها پرهیز کنیم.

27 ـ  همیشه راست گو باشیم.

28 ـ هر گز یکدیگر رامسخره نکنیم .(موقع لزوم باهم دیگر بخندیم به همدیگر نخندیم )
29 ـ سعی کنیم همیشه، با همدیگر مهربان باشیم.

30 ـ سر امتحان تقلب نکنیم وهیچ وقت هم به کسی تقلب نرسانیم

31 ـ رازدار و امانت دار باشیم بحث های کلاسی در درون کلاس بماند .


32 ـ به تفکّرات ، اعتقادات ،فرهنگ ، قومیّت ،علایق ،سلایق ،ملیّت ،زبا ن و......یکدیگر احترام بگذاریم .

33 ـ مؤدبانه ومطابق با هنجارهای کلاسی درکلاس درس بنشینیم .

34 ـ درصورت بروز هرگونه خطا واشتباه معذرت خواهی وتقاضای عفووگذشت رافراموش نکنیم .

35 ـ باهمدیگر دوست باشیم ودر حفظ دوستی کوشا باشیم .

36 ـ به یکدیگراعتماد داشته باشیم وهرگز از موقعیت های یکدیگر سؤءاستفاده نکنیم

37 ـ متعهد می شویم که همیشه  به وظایف خود عمل کنیم.

 

 

تهیه کننده: سیده فاطمه حسینی 

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه