مقاله ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس

مقاله ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس

مقاله علمی و پژوهشی " ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس " مقاله ای است در 24 صفحه و با 19 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی؛ بلوغ فرایند منابع انسانی؛ مدل فیلیپس؛ تعالی منابع انسانی پرداخته شده است

چکیده مقاله

نظر به اهمیت روزافزون منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین دارایی سازمان، ارزیابی و بهبود فرایندهای مدیریت منابع انسانی، امری حیاتی جهت تحقق اهداف سازمان به‌حساب می‌آید. لذا این پژوهش سعی دارد به ارزیابی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی شرکت سازه‌گستر سایپا براساس مدل منابع انسانی فیلیپس و ارائه راهکارهای بهبود بپردازد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، یک مطالعه موردی عمل‌محور و توصیفی است. داده‌ها از طریق مصاحبه با خبرگان واحد منابع انسانی و بررسی اسناد سازمان، گردآوری شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد میانگین کلی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی سازمان، در سطح دو است. فرایند نظام‌های منابع انسانی و مدیریت داده‌ها با امتیاز پنج، بالاترین امتیاز و فرایندهای توسعه قابلیت سازمانی، مدیریت استعداد و پاداش و قدردانی با امتیاز یک، پایین‌ترین امتیاز را کسب نمودند. همچنین فرایندهای راهبرد منابع انسانی، توسعه کارکنان، ایمنی و بهداشت و ارتباطات داخلی و خارجی موفق به کسب امتیاز سه شدند. فرایندهای کارگزینی و مدیریت عملکرد نیز امتیاز دو را کسب نمودند. درنهایت باتوجه‌به شکاف‌های عملکردی مستخرج از نتایج ارزیابی، پیشنهادهایی برای اجرای پروژه‌های بهبود و صعود به سطح بالاتر به سازمان موردمطالعه ارائه شد.

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Maturity of Human Resource Management Processes Based on Philips Model

چکیده [English]

Given the increasing importance of human resources as the most essential asset of the organization, evaluating and improving HRM processes is critical to achieve the goals of organizations. This research is intended to evaluate the maturity of human resources management processes of Saze Gostar of Saipa Company based on Philips human resource model, and provide suggestions for its improvement. This is an applied research containing a descriptive practice-oriented case study. The data was collected through interviews with the experts at HR departments, as well as reviewing the organizational documents. The results of data analysis illustrated that the overall average of maturity of HRM processes in organizations was at level two. The process of HR systems and data management was at the highest level with the score of five, and the processes of organizational development capability, talent management and reward and appreciation reached the lowest level with a score of one. HR processes, staff development, immunity and health, as well as internal and external communications were at level 3. Personnel and performance management processes got a score of two. Considering the functional gaps indicated by evaluation results, the researchers made some suggestions for the implementation of projects for the improvement and promotion of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

human resource management, human resource maturity process, Philips model, human resource excellence

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه