مقاله طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسلامی ایران

مقاله طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسلامی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC" مقاله ای است در 28 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تربیت و آموزش؛ مدیران نهادی؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ مدل‌سازی ساختاری تفسیری؛ تحلیل خوشه‌ای پرداخته شده است

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف طراحی الگوی تربیت و آموزش فرماندهان نواحی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به‌عنوان نمونه‌ای از مدیران نهادی) و با استفاده از پرسشنامه مدل‌سازی ساختاری تفسیری انجام گرفته است. به‌این‌منظور، تعداد 40 پرسشنامه بین خبرگان دانشگاهی و سازمانی که دارای سابقه، تجربه یا تخصص در حوزه فرماندهی و مدیریت در سپاه هستند، توزیع و درنهایت 32 پرسشنامه جمع‌آوری شد و با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تحلیل ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی (میک‌مک) و با استفاده از نرم‌افزار متلب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه پژوهش در قالب مدل 6 سطحی به‌دست آمده است که پایه‌های اصلی آن را نظامات و فرهنگ سازمانی شکل می‌دهند. در سطح دوم، اساتید و مربیان و سپس محتوا قرار دارد. عرصه، قالب و ابزارهای آموزش و همچنین زمان، محیط و عوامل آموزش و تربیت، در سطوح بعدی هستند و درنهایت دانشجو به‌عنوان آخرین سطح و حلقۀ مکمل این مدل می‌باشد. همچنین در تحلیل خوشه‌ای، 5 مؤلفه: استاد، مربی، محتوا، نظامات و فرهنگ، دارای بیشترین تأثیرگذاری در میان سایر مفاهیم و مؤلفه‌های تربیت و آموزش گزارش شد.

عنوان مقاله [English]

Designing a Training and Instruction Model for Institutional Administrators of the Islamic Republic of Iran, Based on Interpretative Structural Modeling and MICMAC Analysis

چکیده [English]

This research is aimed at designing a training and instruction model for regional commanders in the Islamic Revolutionary Guards Corps (as an example of institutional managers) by employing an interpretive structural modeling questionnaire. Hence, 40 questionnaires were distributed among the academic and organizational experts with considerable experience in the field of command and control in the IRGC. Ultimately, 32 questionnaires were collected back and were analyzed and interpreted by structural interpretation method and matrix analysis of MICMAK through the use of MATLAB software. The result of the research resulted in a 6-level model, the main foundations of which were organizational systems and culture, professors and instructors at the second level. The background, the form and instruction instruments as well as time, environment and the elements of instruction and training are placed at the next levels. Finally, the students occupy the last level as the complementary to this model. Furthermore, cluster analysis revealed that 5 components including professors, instructors, content, systems and culture are the most effective factors compared to other concepts and components of instruction and training.

کلیدواژه‌ها [English]

training and instruction, institutional managers, the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), interpretative structural modeling, cluster analysis

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه