مقاله کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با قواعد حقوقی مافوق

مقاله کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با قواعد حقوقی مافوق

مقاله علمی و پژوهشی " کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با قواعد حقوقی مافوق" مقاله ای است در 49 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است


چکیده مقاله
در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث حقوق بین الملل، حقوق بشر، قواعد حقوقی،قوای سه گانه، قوانین عادی، قانون اساسی، کنترل سیاسی، کنترل قضائی، کنترل قضایی آمریکا، کنترل قضایی اروپا،کنترل قوه مجریه پرداخته شده است


عنوان مقاله [English]
Compliance with legal rules infrared control


مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه