مقالات پژوهشی

چرا تصاویر دریافتی از تلسکوپ «جیمز وب» برای بشر اهمیت دارد؟

تلسکوپ جیمزوب

چرا تصاویر دریافتی از تلسکوپ «جیمز وب» برای بشر اهمیت دارد؟

سیره اهل بیت در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی

مقالات اجتماعی

سیره اهل بیت در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی

  یکی از زمینه‌های ظهور و گسترش آسیب‌های اجتماعی در عصر حضور اهل‌ بیت علیهم السلام، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بود که به طور عمده از حکمرانی نامشروع ریشه می‌گرفت. «تحلیل تاریخی سیره اهل‌بیت (ع) در مواجهه
تولید دانش‌بنیان، در خدمت عدالت و توازن

تولید دانش‌بنیان

تولید دانش‌بنیان، در خدمت عدالت و توازن

 از نگاه نظریه اسلامی عدالت اجتماعی، جامعه‌سازی و جامعه مطلوب، نیازمند تولید، حفظ، رشد و گردش ارزش اقتصادی میان همه اقشار و افراد به ‌گونه‌ای متوازن است. پس، اصل «تولید و زایندگی اقتصادی»، گام نخست حیات اقتصادی است؛ زی
تجربه مرگ یا فرازمانی انسان؛ محققان چه می‌گویند؟

مقالات پژوهشی

تجربه مرگ یا فرازمانی انسان؛ محققان چه می‌گویند؟

 اگرچه اطلاعات زیادی از لحظه مرگ و نیز  فعل و انفعالات مغز انسان در آن لحظه مهم در دست نیست اما مطالعات علمی جدید از این واقعیت پرده برداشته‌ که زندگی انسان‌ها به‌ سرعت از جلوی چشمان آن‌ها عبور می‌کند؛ برخی نیز از م
مقاله جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن

مقالات حقوق عمومی

مقاله جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث مؤسسه دولتی؛ ستاد انقلاب فرهنگی؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ مجلس خبرگان قانون اساسی؛ مجلس شورای اسلامی؛ قانون اساسی؛ دیوان عدالت اداری؛ شورای نگهبان پرداخته شده است 
مقاله بررسی قانون کار و سیاست اشتغال

مقالات حقوق عمومی

مقاله بررسی قانون کار و سیاست اشتغال

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث قانون کار ایران؛ اشتغال؛ حقوق کار؛ کارگر؛ کارفرما پرداخته شده است 
مقاله حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر

مقالات حقوق عمومی

مقاله حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث حقوق بشر؛ اقلیتها؛ عدم تبعیض؛ کمیته حقوق بشر؛ حق خود مختاری؛ استحاله اجباری؛ نسل‌کشی؛ پاکسازی قومی پرداخته شده است 
مقاله پیش‌ بینی نقض قرارداد

مقالات حقوق عمومی

مقاله پیش‌ بینی نقض قرارداد

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث پیش‌بینی نقض قرارداد؛ تعلیق قرارداد؛ خیار تفلیس؛ خیار تعذیر تسلیم؛ حق حبس پرداخته شده است 
مقاله بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان

مقالات حقوق عمومی

مقاله بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث بازرسی شرکتهای تجاری؛ نظارت از درون شرکت؛ نظارت از بیرون شرکت؛ شرکتهای کوچک؛ بازرس قانونی پرداخته شده است 
مقاله نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران

مقالات حقوق عمومی

مقاله نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث مسئولیت مدنی؛ اصل جبران کلیه خسارات؛ لاضرر؛ تسبیب؛ کامن‌لو؛ فرانسه؛ آلمان؛ خسارت معنوی پرداخته شده است 
مقاله مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما

مقالات حقوق عمومی

مقاله مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث ثبت هواپیما؛ تابعیت هواپیما؛ گواهینامه قابلیت پرواز؛ هواپیمای کشوری؛ هواپیمای دولتی پرداخته شده است 
مقاله متدولوژی حقوق بین المللی

مقالات حقوق عمومی

مقاله متدولوژی حقوق بین المللی

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث متدولوژی؛ حقوق بین‌الملل؛ روش استقرایی؛ روش استنتاجی؛ تحلیل منطقی حقوق بین‌الملل پرداخته شده است 
مقاله نقش آفرینی اتحادیه اروپا از دیدگاه سازه ‌انگاری

مقالات حقوق عمومی

مقاله نقش آفرینی اتحادیه اروپا از دیدگاه سازه ‌انگاری

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث سازه‌انگاری؛ اتحادیه اروپایی؛ هویت اروپایی؛ بازیگری اروپا؛ نقش‌آفرینی؛ فرهنگ کانتی پرداخته شده است 
مقاله اتحادیه اروپا و چالشهای نوین امنیتی در خاورمیانه

مقالات حقوق عمومی

مقاله اتحادیه اروپا و چالشهای نوین امنیتی در خاورمیانه

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و موشکهای بالستیک؛ تروریسم نو؛ عدم توسعه سیاسی و اقتصادی خاورمیانه؛ مهاجرت مسلمانان به اروپا؛ استراتژی امنیتی اتحادیه اروپا پرداخته شده است 
مقاله امنیت ملی در جهان سوم

مقالات حقوق عمومی

مقاله امنیت ملی در جهان سوم

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث امنیت ملی؛ جهان سوم؛ توسعه؛ جنگ سرد؛ استراتژی؛ سد نفوذ؛ انتقام گسترده  پرداخته شده است 
مقاله موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

مقالات حقوق عمومی

مقاله موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث سرمايه گذاري خارجي، شركت فراملي، ثبات سياسي، ثبات اقتصادي، قوانين و مقررات، اقتصاد بين المللي، اقتصاد جهاني، آسيب هاي اجتماعي پرداخته شده است 
مقاله سیاست بین المللی و رویکرد زیست محیطی

مقالات حقوق عمومی

مقاله سیاست بین المللی و رویکرد زیست محیطی

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث سیاست بین‌الملل؛ رویکرد زیست محیطی؛ بوم شناختی؛ توسعه پایدار؛ نظریه انتقادی  پرداخته شده است 
مقاله بخش اسناد حقوقی بین المللی: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی 

مقالات حقوق عمومی

مقاله بخش اسناد حقوقی بین المللی: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث اتحاديه اروپايي، اسناد حقوقي، حقوق اساسي، رويه قضايي، ديوان دادگستري، كرامت بشري، منع بردگي، حق آزادي، اطلاعات شخصي پرداخته شده است 
مقاله آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟

مقالات حقوق عمومی

مقاله آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث دیوان بین المللی دادگستری؛ دیوان اروپایی حقوق بشر؛ سازمانهای غیر دولتی صلاحیت؛ تعارض محاکم و تناقض آراء پرداخته شده است 
مقاله ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی

مقالات حقوق عمومی

مقاله ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث شهادت؛ شاهد دلایل اثبات دعوی؛ کامن لو؛ نظام حقوقی رومی – ژرمنی پرداخته شده است