مقاله بررسی رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز

مقاله بررسی رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز" مقاله ای است در 25 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، هیات علمی، قانون گرایی، انسجام اجتماعی، یکپارچگی،زندگی اجتماعی  پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز و با روش توصیفی همبستگی اجرا شد. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بودند از: پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی کاری براساس مدل والتون و پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی رضایت شغلی، نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. از میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه‌های قانون‌گرایی در سازمان، یک‌پارچگی و انسجام اجتماعی و وابستگی زندگی اجتماعی و کاری بهترین پیش‌بینی کننده‌های میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی بودند. بنابراین، نتایج تحقیق، حاکی از آن است که اعضای هیأت علمی از کیفیت زندگی کاری راضی هستند و در نتیجه از میزان رضایت شغلی بالایی برخوردارند

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between the Quality of Work Life and Job Satisfaction Among the Faculty Members of Shiraz University

چکیده [English]

This research is intended to review the relationship between quality of work life and job satisfaction among the faculty members of Shiraz University. The researchers followed a descriptive correlative method. The following instruments were used in the research: quality of work life questionnaire based on Walton's method, and researcher made questionnaire for testing job satisfaction. The results for the quality of work life questionnaire was 0.92 (a=0.92), and for job satisfaction was 0.88 (a=0.88). The acquired data was analyzed through Pierson Correlation Method, independent t-test, and stepwise regression. The results indicated that there is a significant and positive relationship between quality of work life and job satisfaction. Organizational legalism and social integrity are the most predictive factors of job satisfaction. Hence, the findings indicated that the faculty members who are more satisfied with the quality of work life, have more job satisfaction. 

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه