مقاله الگوی توسعه‌ی حرفه‌ای اعضای هیأت علمیِ سازمان‌های پژوهشی

مقاله الگوی توسعه‌ی حرفه‌ای اعضای هیأت علمیِ سازمان‌های پژوهشی

مقاله علمی و پژوهشی " الگوی توسعه‌ی حرفه‌ای اعضای هیأت علمیِ سازمان‌های پژوهشی (مورد: جهاد دانشگاهی) " مقاله ای است در 15 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توسعه‌ی حرفه ای؛ اعضای هیأت علمی؛ مراکز پژوهشی؛ جهاد دانشگاهی پرداخته شده است

چکیده مقاله

اعضای هیأت علمی، به‌عنوان رکن اساسی مراکز آموزشی و پژوهشی به‌شمار می‌روند. توجه به این جایگاه، به‌منزله‌ی توجه به سرمایه‌ی انسانی در سازمان‌هاست و در صورت توجه به این مهم موجب انجام بهتر رسالت سازمان‌ها خواهد شد. هدف اساسی این مقاله، ارایه‌ی الگوی توسعه‌ی حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در یک محیط علمی پژوهشی (مطالعه‌ی موردی جهاد دانشگاهی) می‌باشد. برای این منظور، از روش تحقیق کیفی و کمّی استفاده شد. ابزار مورد بهره‌برداری در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسش‌نامه بود. الگوی مفهومیِ احصا شده در بخش کیفی، به‌وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته به‌وسیله 248 نفر از اعضای هیأت علمی و با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که برای توسعه‌ی حرفه‌ای اعضای هیأت علمی، حداقل می‌بایست به شش مؤلفه‌ی اساسی توجه نمود. این مؤلفه‌ها عبارتند از: توسعه‌ی پژوهش، توسعه‌ی خدمات تخصصی، توسعه‌ی انتشارات علمی، توسعه‌ی استفاده از شبکه و فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، توسعه‌ی زبان انگلیسی و توسعه‌ی تدریس

عنوان مقاله [English]

A Model for Professional Development of the Faculty Members of Research Organizations (Case: Jihad Daneshgahi)

چکیده [English]

Faculty members are regarded as the main body of research and educational institutions. Indeed, considering this issue means thinking of the whole human resources, and will result in the development of the entire organization. This research is intended to design a model for the development of the academic staff at research and educational organizations (case: Jihad Daneshgahi). Qualitative and quantitative research methods were selected to carry out this research. Interviews were performed to fulfill qualitative needs, and questionnaires were used to gather quantitative data. Using structural analysis equation, the conceptual model derived by qualitative method was examined by researcher-maid questionnaires distributed among 248 of academic members. The results indicated that at least six factors have to be considered for the development of academic staff. They include: development of research, development of professional services, development of scientific publications, development of modern communication means and technology, development of English language, and development in teaching.

 کلیدواژه‌ها [English]

professional development, faculty members, Research Organizations, Jihad Daneshgahi

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه