مقاله تأثیر تجربۀ حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران

مقاله تأثیر تجربۀ حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر تجربۀ حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران " مقاله ای است در 12 صفحه با 20 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .
در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات بازی رایانه‌ای؛ تجربۀ حرکتی؛ تجربۀ شناختی؛ چرخش ‌ذهنی؛ کشتی‌گیر مطرح شده است.
چکیده
چرخش ذهنی، توانایی تصور ­کردن چگونگی یک شیء چرخیده­شده برای تشخیص موقعیت، نسبت به آن چیزی که به‌طور واقعی ارائه شده و بخشی از توانایی‌های فضایی است.
هدف از تحقیق حاضر مقایسة توانایی چرخش ذهنی افراد دارای تجربۀ حرکتی و تجربۀ شناختی بود. تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود و نمونه ها به ‌صورت هدفمند انتخاب شدند.
یافته های این پژوهش تأثیرات مثبت تجربۀ حرکتی و شناختی را بر رشد شناختی افراد (چرخش ذهنی) نشان می‌دهد.
محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه