مقاله مقایسۀ تسلط ربع‌های مغزی (شیوۀ تفکر) دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

مقاله مقایسۀ تسلط ربع‌های مغزی (شیوۀ تفکر) دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

مقاله علمی و پژوهشی" مقایسۀ تسلط ربع‌های مغزی (شیوۀ تفکر) دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار " مقاله ای است در 17 صفحه با 30 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات تسلط مغزی؛ ربع‌های مغزی؛ شیوۀ تفکر؛ غیرورزشکار و ورزشکار مطرح شده است
چکیده
هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ تسلط ربع‌های مغزی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار بود. به این منظور با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری تصادفی ساده 199 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی تابستان 1391 به‌عنوان نمونۀ ورزشکار و 162 نفر به‌عنوان نمونۀ غیر ورزشکار انتخاب شدند.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سمت راست مغز سهم بیشتری در چگونگی حل مسائل دارد، اما سمت چپ مغز نیز در حل مسائل مشارکت دارد که مشارکت این بخش مغز در ورزشکاران به‌صورت معناداری بیشتر از غیرورزشکاران بود.
محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه