بازخورد معلم به اشتباه دانش آموز

بازخورد معلم به اشتباه دانش آموز

 ‍ وقتی فراگیراشتباه کرد چگونه رفتار کنیم؟

 

- بایستی با لحن قاطع با او صحبت کرد.

- به سمت او بروید و از همان جا که ایستاده اید بر سرش فریاد نزنید.

-خم شوید به اندازه ای که همقد او شوید

- مستقیم در چشمهایش نگاه کنید.

-اگر خواست رویش را برگرداند دستهایش را بگیرید و به او بگویید "لطفا بمن نگاه کن"

-نباید در لحن شما اثری از خشونت و تهدید باشد.

-با لحنی آرام و قاطع و محکم صحبت کنید. بهتر است این لحن را با عصبانیت تهدید تطمیع و معامله اشتباه نگیرید.

به آرامی روشنی و آمرانه بگویید چه کار خطایی کرده."اجازه نداری کسی رو بزنی ازت میخوام که اینکارو دیگه تکرار نکنی".

بدانید که گاهی صدای آرام و قاطع برای کودک کافیست.

- به کودک برچسب نزنید.

 

تهیه کننده: فرامرز علی پور 

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه