مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی و نیاز برای تغییر

مقاله علمی و پژوهشی سرمایه اجتماعی  و نیاز برای تغییر

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 20 صفحه و با 43 عنوان فهرست منبع ارائه شده است تحول سازمانی، تغییر سازمانی، انگیزش ، توانمندی و سرمایه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه