مقاله بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر منابع انسانی

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر منابع انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر منابع انسانی " مقاله ای است در 26 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت منابع انسانی الکترونیک؛ پذیرش فناوری اطلاعات؛ نقش‌های واحد منابع انسانی پرداخته شده است

چکیده مقاله

امروزه سازمان‌ها، در حال گسترش استفاده از ابزارهای گوناگون فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف، برای ارائه بهتر و مؤثرتر خدمات خود هستند. واحد منابع انسانی سازمان‌ها نیز به‌عنوان یک واحد راهبردی سازمان از این قائده مستثنی نیستند. کاربرد ابزارهای گوناگون فناوری اطلاعات در بخش مدیریت منابع انسانی و پوشش کامل فعالیت‌های این بخش، مفهوم مدیریت منابع انسانی الکترونیک را مطرح کرده است. پذیرش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، موجب افزایش کارایی و اثربخشی منابع انسانی می‌شود. عوامل گوناگونی بر این پذیرش اثرگذار هستند. هدف از این  پژوهش بررسی دو گروه "متغیرهای جمعیت‌شناختی" و " نقش‌های واحد منابع انسانی" بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان و تأثیر آن بر منابع انسانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران ستادی و صفی و کارکنان یک شرکت پروژه‌محور بوده که 77 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که به‌طورمستقیم با انواع ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک درگیر می‌باشند. پژوهش به‌صورت پیمایشی کمی صورت گرفته و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و داده‌ها از طریق بررسی همبستگی بین متغیرها تحلیل شده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد عامل تأثیرگذار بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک، موقعیت شغلی از عوامل گروه متغیرهای جمعیت‌شناختی و نقش حامی کارکنان از گروه نقش‌های واحد منابع انسانی می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Factors Affecting the Adoption of Information Technology And Its Effect on Human Resource

چکیده [English]

These days, organizations are developing various IT instruments in different sectors for a better and more efficient delivery of their services. As a strategic unit, the department of human resource of an organization is not excluded from this rule. The application of various IT instruments in the HR departments and the full coverage of the activities of them have raised the issue of electronic human resource management. Adopting electronic human resource management increases the efficiency and effectiveness of human resource. Various factors affect this adoption. This research is intended to investigate "demographic variables" and "roles of HR units" on the adoption of information technology in organizations and their effects on human resource. The statistical population consists of the staff members, executives and employees of a project-based company, of whom 77, who directly dealing with a variety of electronic human resource management instruments, are selected as the sample group. This quantitative research follows a survey method. Data is collected through questionnaires, and data analysis is conducted by measuring correlation between the variables. The results indicate that job position, from demographic factors, and the role of employees’ support, from HR department, are effective factors on management of electronic human resource

 کلیدواژه‌ها [English]

electronic human resources management, adoption of information technology, human resource department functions

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه