مقاله تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران

مقاله تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران" مقاله ای است در 25 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث امنیت شغلی؛ عدالت سازمانی؛ اعتماد به مدیران؛ تعهد سازمانی پرداخته شده است

چکیده مقاله

تتعهد سازمانی عامل مهمی برای درک رفتار سازمانی و پیش‌بینی‌کننده‌ی رفتار شغلی است. بنابراین، مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها کاربرد داشته و در نهایت به بهره‌وری سازمان منجر شود. در این مقاله، تأثیر عوامل تعیین‌کننده بر تعهد سازمانی جامعه‌ی آماری (کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تهران) شامل: عدالت سازمانی، امنیت شغلی و اعتماد به مدیران مورد بررسی قرار گرفته و اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر با تکیه بر جدیدترین روش‌های آماری شناسایی شده است. نمونه‌ی آماری به‌صورت تصادفی انتخاب شد. در اینجا از برآورد نمونه با فرمول کوکران با خطای حدی 05/0 و نسبت بود و نبود ویژگی با مقدار 50/0 استفاده شده است. نتیجه اینکه، ارزیابی کارکنان از متغیرهای عدالت سازمانی و امنیت شغلی در حد ضعیف، ولیکن اعتماد کارکنان به مدیران و تعهد سازمانی در حد بالا قرار دارد، به‌طوری که میانگین به‌دست‌آمده از نشانگرهای این متغیرها به‌ترتیب برابر903/2، 820/2، 924/2و 260/3اندازه‌گیری شد. براساس نتایج، ویژگی‌های فردی از جمله: جنسیت، سن، پست سازمانی، سابقه‌ی کار و تحصیلات کارکنان تأثیری در ارزیابی نداشت

عنوان مقاله [English]

The Effects of Organizational Justice and Job Security on Organizational Commitment by Trusting Others

چکیده [English]

Organizational commitment is an important factor for understanding organizational behavior and predict job behavior. Therefore, the study of factors affecting organizational commitment can be used in planning and organization lead ultimately productivity.Organizational commitment is an important factor for understanding organizational behavior and predict job behavior. Therefore, the study of factors affecting organizational commitment can be used in planning and organization lead ultimately productivity. The sample was randomly selected. Here are some sample estimate by Cochran formula with an error ratio of 0.05 and 0.50 is the lack of specificity of the content. The result is that the staff assessment of organizational justice and job security is weak, but trust between employees and management commitment is high, so this variable was derived markers in order to 2.903, 2.820, 2.924 and 3.260 was measured. On the basis of personal characteristics such as gender, age, organizational position, experience and education staff did not assess.

کلیدواژه‌ها [English]

Job Security, Organizational Justice, Trust in Mangers, organizational commitment

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه