مقاله طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

مقاله طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح" مقاله ای است در 26 صفحه و با 38 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توسعه؛ منابع انسانی؛ توسعه‌ی منابع انسانی؛ نیروهای مسلح پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به‌منظور ارایه‌ی الگوی توسعه‌ی منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح، صورت پذیرفته است. روش تحقیق به‌لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ ماهیت، توصیفی‌پیمایشی است. برای دست‌یابی به متغیرهای اثرگذار، ضمن مطالعه‌ی مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق، مؤلفه‌ها و متغیر‌های مدل تحقیق طراحی و اعتبار سنجی گردید و با استفاده از نظرات خبرگان دانشگاهی و فرماندهان ارشد سازمان مورد مطالعه، متغیرهای مدل پژوهش با اعتبار بالایی (93%) به تأیید رسید. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای مؤثر بر توسعه‌ی منابع انسانی سازمان مورد مطالعه، عبارتند از: عوامل سازمانی، شامل: نظام جذب و به‌کارگماری، نظام آموزش، نظام تربیت و پرورش، نظام ارزش‌یابی عملکرد، نظام ارتقا، نظام حقوق، بازنشستگی و ویژگی‌های سازمان؛ عوامل فردی، شامل: انگیزه‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی و عوامل زمینه‌ای شامل: محیط نزدیک و محیط دور.

عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining a Model for Human Resource Development in a Military Organization

چکیده [English]

This research is intended to design a model for human resource management in a military organization. This applied research follows a descriptive survey method. Studying the theoretical bases of the issue and the previously conducted researches, to find the effective variables, the ingredients and elements of the model were designed. Referring to academic scholars and high-ranking commanders of the organization, the variables of the model were approved highly (93 percent). The data was analyzed through SPSS. The results indicated that the effective variables on human resource development included organizational factors: attraction and employment, educational system, training system, performance evaluation system, promotion system, salary system, and retirement; organizational characteristics: individual motivation and personal characteristics; and background factors: close environment and distant environment.

کلیدواژه‌ها [English]

Development, human resource, Human Resource Development, Armed forces

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

دانلود تصاویر

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه