مقالات حقوق عمومی

مقاله سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکرد گرایی

مقاله سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکرد گرایی

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا؛ نوکارکردگرایی؛ منطق تسری؛ پیمان ماستربخت؛ فرضیهء برون‌گرایی؛ نوواقع‌گرایی پرداخته شده است 

 

مقاله علمي و پژوهشي " سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکرد گرایی" مقاله اي است در 22 صفحه و با 14 فهرست منبع كه در مجلات معتبر علمي و پژوهشي با رويكرد پژوهشهاي حقوق عمومي منتشر شده است 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا؛ نوکارکردگرایی؛ منطق تسری؛ پیمان ماستربخت؛ فرضیهء برون‌گرایی؛ نوواقع‌گرایی پرداخته شده است 

چكيده مقاله 

در این مقاله دیدگاههای مختلفی که در مورد علل و عوامل و ماهیت و چگونگی‌ شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا وجود دارد،بررسی می‌شود.بعضی از نظریه‌ها بر عوامل خارجی تاکید دارد و نقش تحولات و متغیرهای خارج از فرآیند همگرایی در اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد،و برخی دیگر،شکل‌گیری و تحول‌ سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا را معلول پویشها و سازوکار درونی همگرایی‌ اروپائی و مناسبات داخلی نظام منطقه‌ای اروپا می‌داند.نوکارکردگرایان از زمرهء رویکردهای دسته دوم قرار می‌گیرند که محور اصلی بحث این نوشتار می‌باشند. نوکارکردگرایی می‌کوشد تا براساس مفروضه‌ها و فرضیه‌های خود،مهمترین علل و عوامل‌ تعیین‌کنندهء سیاست خارجی و امنیتی اروپا را و همچنین ماهیت و ویژگیهای ساختار همکاری سیاسی-امنیتی این نهاد اروپائی را تبیین نماید.که ازجمله این فرضیه‌ها می‌توان به پویشهای تسری و سیاسی شدن در قالب پویشهای درونی و بیرونی و نیز توسعه‌بخشی یا تسری از یک حوزه موضوعی به بخش دیگر و نقش بازیگران فروملی و فراملی مانند گروههای ذینفع،احزاب سیاسی،دیوانسالاری مرکزی اشاره کرد که به‌طور مجمل به تبیین آنها پرداخته می‌شود.

عنوان مقاله [English]

European foreign policy and common security vision of a totalitarian 

دانشجويان دوره دكترا و كارشناسي ارشد مي تواند از محتواي اين مقاله براي رساله دكترا و پايان نامه كارشناسي ارشد بهره ببرند .

 

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه