مقالات حقوق عمومی

مقاله ایران و مصر؛ دیدگاههای متعارض

مقاله ایران و مصر؛ دیدگاههای متعارض

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث اسلامی سیاسی؛ تروریسم؛ اسلام‌گرایان؛ اسرائیل؛ آمریکا؛ کمپ دیوید؛ حسنی مبارک؛ خالد اسلامبولی؛ ناسیونالیسم عرب؛ سادات؛ الاهرام؛ مذاکرات صلح پرداخته شده است 

 

مقاله علمي و پژوهشي " ایران و مصر؛ دیدگاههای متعارض" مقاله اي است در 32 صفحه و با 32 فهرست منبع كه در مجلات معتبر علمي و پژوهشي با رويكرد پژوهشهاي حقوق عمومي منتشر شده است 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث اسلامی سیاسی؛ تروریسم؛ اسلام‌گرایان؛ اسرائیل؛ آمریکا؛ کمپ دیوید؛ حسنی مبارک؛ خالد اسلامبولی؛ ناسیونالیسم عرب؛ سادات؛ الاهرام؛ مذاکرات صلح پرداخته شده است 

چكيده مقاله 

در این مقاله،عواملی که مانع برقراری روابط سیاسی بین ایران و مصر است،بررسی‌ می‌گردد.نخستین عامل،تعارضات دو کشور در مورد اسلام سیاسی است.تهران و قاهره‌ در تعیین نوع رابطهء دین و سیاست،با یکدیگر اختلاف نظری عمیق دارند.دیدگاههای دو کشور در مورد سیاست خارجی نیز شدیدا با یکدیگر متفاوت است.هرچند مردم دو کشور خواستار ازسرگیری روابط سیاسی تهران-قاهره هستند،اما به نظر می‌رسد که‌ دولتمردان ایران و مصر هنوز در مورد برقراری روابط سیاسی رسمی به اجماع نرسیده‌اند.

دانشجويان دوره دكترا و كارشناسي ارشد مي تواند از محتواي اين مقاله براي رساله دكترا و پايان نامه كارشناسي ارشد بهره ببرند .

 

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه