مقالات حقوق عمومی

مقاله مسأله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش جستاری اسپرینگنز

مقاله مسأله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش جستاری اسپرینگنز

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث اندیشهء سیاسی در اسلام معاصر؛ دولتهای اسلامی؛ اعراب-اسرائیل؛ فلسطین؛ اسپریگنز پرداخته شده است 

 

مقاله علمي و پژوهشي " مسأله فلسطین در اندیشه سیاسی اسلام معاصر و روش جستاری اسپرینگنز" مقاله اي است در 30 صفحه و با 41 فهرست منبع كه در مجلات معتبر علمي و پژوهشي با رويكرد پژوهشهاي حقوق عمومي منتشر شده است 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث اندیشهء سیاسی در اسلام معاصر؛ دولتهای اسلامی؛ اعراب-اسرائیل؛ فلسطین؛ اسپریگنز پرداخته شده است 

چكيده مقاله 

دغدغهء اصلی این مقاله،ارائه نگرشی اندیشه‌شناختی و متدولوژیک به مسأله فلسطین و کاربرد نظریه در تجزیه و تحلیل سیاست و تعامل دین و دولت است.بیش از پنج دهه‌ فلسطین برای دولتهای اسلامی و عربی همواره یک مشکل و مسأله بوده است و پاسخهای‌ گوناگون متفکران و دولتمردان در جهان اسلام،در تولید اندیشه سهم مهمی داشته است؟. به طوری که؛کل پروسهء پنجاه‌سالهء فلسطین و واکنشهای پنجاه کشور اسلامی-با دولتهای متفاوت آنها در گذر زمان-در قبال این مسأله را می‌توان گونه‌شناسی کرد. نویسنده می‌کوشد تا براساس روش جستاری اسپریگنز2،مراحل مسأله بودن یا نبودن، دلیل‌شناسی،آرمان‌شناسی و راه‌حل‌شناسی،داده‌ها و شواهد را سازماندهی نظری کند. فرضیهء مهم از این چارچوب مفهومی این است که گوناگونی پاسخ دولتها از یک مرحله‌ به‌طور منفرد یا چند مرحله از مراحل-چهارگانهء پیشگفته-به صورت مجتمع نشان‌ می‌دهد.جایگاه ایدئولوژیهای ناسیونالیسم عربی و اسلام سیاسی در حل مسألهء فلسطین و نقش آن در افت و خیز گرایشهای سیاسی؛همورزی اندیشه‌ها با واقعیتها و منافع و نیز پویایی نگرشها و رفتارهای دولتها،درونمایهء این مقاله است.

عنوان مقاله [English]

Copies Palestine issue in contemporary style political Islam JUSTAR spryngnz

دانشجويان دوره دكترا و كارشناسي ارشد مي تواند از محتواي اين مقاله براي رساله دكترا و پايان نامه كارشناسي ارشد بهره ببرند .

 

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه