مقالات حقوق عمومی

مقاله توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن

مقاله توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث آرای مدنی؛ ذکر اسباب و جهات رای؛ عدم بیان جهات رأی؛ توجیه موضوعی؛ توجیه حکمی پرداخته شده است 

 

مقاله علمي و پژوهشي " توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن" مقاله اي است در 28 صفحه و با 30 فهرست منبع كه در مجلات معتبر علمي و پژوهشي با رويكرد پژوهشهاي حقوق عمومي منتشر شده است 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث آرای مدنی؛ ذکر اسباب و جهات رای؛ عدم بیان جهات رأی؛ توجیه موضوعی؛ توجیه حکمی پرداخته شده است 

چكيده مقاله 

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه‌ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل‌ بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این‌ حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه‌ها و ضمانت عدم‌ رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به‌طور جداگانه مورد بررسی‌ و چگونگی رعایت آنها به وسیله دادرسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این مورد تا جای ممکن حقوق سایر کشورها مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Entirely justified and guarantee fundamental civil unsatisfied even

دانشجويان دوره دكترا و كارشناسي ارشد مي تواند از محتواي اين مقاله براي رساله دكترا و پايان نامه كارشناسي ارشد بهره ببرند .

 

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه