مقاله میراث مشترک بشریت و وصف آن به عنوان قاعده آمره

مقاله میراث مشترک بشریت و وصف آن به عنوان قاعده آمره


مقاله علمی و پژوهشی " میراث مشترک بشریت و وصف آن به عنوان قاعده آمره" مقاله ای است در 47 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است


چکیده مقاله
در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث منابع معدنی، میراث مشترک، تکنولو‍ژی تملک، پهنه اقیانوس، مالکیت دریا، تنازع قدرتها، بستر دریا، فلات قاره، حقوق دریاها،جهان سوم و دول قدرتمند پرداخته شده است

عنوان مقاله [English]
Liability and contracts translation of the book ...


مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه