مقاله علمی و پژوهشی طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

مقاله علمی و پژوهشی طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

مقاله علمی و پژوهشی طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی اثر پژوهشی نویسندگان سوسن باستانی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، محمود گلزاری عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و شهره روشنی کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا است که در مجله علمی و پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران منتشر شده است

 

 در چکیده این مقاله علمی و پژوهشی آمده است :پژوهش حاضر با هدف بررسی طلاق عاطفی از دید زنان، و به روش نظریه  مبنایی انجام شده است. تمرکز مطالعه بر فرایندی بوده که تجربه طلاق عاطفی زنان را شکل داده است. اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق با بیست نفر از زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوه تهران جمع‌آوری و با استفاده از کدگذاری نظری تحلیل شده است. زنان در مصاحبه‌ها علل ایجاد کننده طلاق عاطفی را توصیف کرده‌اند.

 نتایج پژوهش پیچیدگی و تنوع تجربیات زنان را نشان می‌دهد و این نظر را که ابعاد مختلف روانی، اجتماعی و فرهنگی در تجربه طلاق عاطفی در تعامل هستند، حمایت می‌کند.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه