مقاله آسیب ورزشی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی کشتی گیران نخبۀ ایران

مقاله آسیب ورزشی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی کشتی گیران نخبۀ ایران

مقاله علمی و پژوهشی " آسیب ورزشی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی کشتی گیران نخبۀ ایران " مقاله ای است در 15 صفحه و با 33 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به آسیب ورزشی؛ ایران؛ کشتی گیران نخبه؛ مردان؛ ویژگی های شخصیتی پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط ویژگی­های شخصیتی با میزان بروز آسیب در کشتی­گیران نخبۀ ایران بود. بدین منظور 60 نفر از کشتی­گیران نخبۀ ایران در این مطالعه شرکت کردند. اطلاعات تحقیق از طریق فرم گزارش آسیب و پرسشنامۀ ارزیابی شخصیت نئو جمع آوری شد. از روش­های آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 95 درصد برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد همۀ کشتی­گیران در طول یک فصل حداقل دو آسیب را متحمل شده­اند

 این تحقیق نشان داد که برخورداری از ویژگی­های شخصیتی مانند بی­ثباتی هیجانی پایین، برون‌گرایی بالا، باز بودن نسبت به تجربه­های مختلف پایین، توافق پذیری بالا و وجدانی بودن بالا به ورزشکاران نخبه کمک می‌کند تا بهتر بتوانند با موقعیت­های استرس‌زا که در ورزش اتفاق می­افتد، کنار بیایند و با اعتمادبه‌نفس بالا با عوامل روانی مضر مانند استرس و اضطراب مقابله کنند و در نهایت احتمالاً سبب کاهش بروز آسیب شوند. بنابراین به مسئولان، مربیان، پزشکان و روان‌شناسان ورزشی توصیه می­شود تا برنامه ریزی و اقدام‌های لازم را برای ارزیابی ویژگی­های شخصیتی ورزشکاران نخبه انجام دهند تا با انتخاب ورزشکاران با ویژگی­های شخصیتی مناسب احتمال بروز آسیب در ورزشکاران نخبه کاهش یابد و به این صورت در پیشگیری از بروز آسیب گام­هایی برداشته شود.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه