رتبه‌بندی معلمان از اول مهر اجرا می‌شود

رتبه‌بندی معلمان از اول مهر اجرا می‌شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح رتبه بندی معلمان در فرایند بررسی و تصویب در دولت است و از اول مهر اجرا می‌شود.

محسن حاجی میرزایی در حاشیه دومین مراسم نهمین دوره مجلس دانش آموزی در محل مجلس قدیم در جمع خبرنگاران افزود: ۲ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان تخصیص یافته،، آیین نامه آن تنظیم شده و آموزش و پرورش به دولت تقدیم کرده است.

وی افزود: موضوع رتبه بندی معلمان اکنون در فرایند بررسی دولت است و امسال بودجه مربوط برای این کار حتما اختصاص می یابد.

بخشی از مطالبات حق التدریسی ها هفته های اول مهر پرداخت می شود
وی درباره مطالبات حق التدریسی ها که هنوز مطالبات خود را با وجود فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس دریافت نکرده اند، گفت: توافقاتی در این زمینه انجام شده است و امیدوارم در هفته های اول مهر بخشی از این مطالبات را پرداخت کنیم.
وی در ادامه اظهار داشت: از جمله ارکان تعلیم و تربیت معلمان، مدیران، تدوین کنندگان کتب درسی، سازندگان مدرسه ها، تامین کنندگان تجهیزات همه دست اندرکار هستند تا دانش آموز به اهدافی برسد، بنابراین اینها هدف های اصلی ما هستند و انعکاس نظرات آنها برای ما بسیار مهم است.
حاجی میرزایی گفت: دور نهم مجلس دانش آموزی هستیم. چنددرصد مصوبات مجلس اجرایی شده است؟ اطلاع دقیق ندارم ولی ۱۱ سندی که تولید کرده اند را دیدم و مورد توجه ما قرار گرفته است و برخی خواسته هایشان محقق شده است.

آمار ثبت نام دانش آموزان نسبت به سال قبل ۳۰۰ هزار نفر افزایش داشت
وی درباره تعداد دانش آموزان ثبت نام شده اظهار داشت: تا دیروز بعدازظهر ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دانش آموزان ثبت نام کرده اند و حدود ۳۰۰ هزار نفر افزایش نسبت به سال قبل داشتیم که از جمله علل آن رشد جمعیت و گشایش در آموزش اتباع است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون با دسترسی آموزش و پرورش به آمار دانش آموزان و آمار موالید، کسانی که در سن تحصیل هستند شناسایی می شوند و اگر ثبت نام نکنند با خانواده هایشان تماس گرفته و آنها را دعوت می کنند.

دومین نشست نهمین دوره مجلس دانش آموزی در محل مجلس قدیم با حضور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و ١۵٠ نماینده دانش آموزان برگزار شد.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه