اخبار کنکور سراسری

آمار نهایی پذیرش کنکوری‌ها در هر گروه آزمایشی

آمار نهایی پذیرش کنکوری‌ها در هر گروه آزمایشی

سازمان سنجش آموزش کشور آمار نهایی پذیرش داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ در ۵ گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی، هنر، زبان و علوم ریاضی و فنی را اعلام کرد.

سازمان سنجش آموزش کشور آمار نهایی پذیرش داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ در ۵ گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی، هنر، زبان و علوم ریاضی و فنی را اعلام کرد.

نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و تعداد ظرفیت پذیرش با آزمون  (با احتساب چهار رشته دانشگاه آزاد اسلامی) روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تعداد ۵۵ هزار و ۶۵۲ ظرفیت پذیرش تعیین شده که از این تعداد ۴۱ هزار و ۴۹۴ نفر در دوره روزانه پذیرش می شوند.

همچنین در گروه آزمایشی علوم تجربی با احتساب پذیرش دانشگاه آزاد، تعداد ۵۵ هزار و ۹۵۲ داوطلب ظرفیت در نظر گرفته شده که از این تعداد ۳۴ هزار و ۷۶۳ داوطلب در دوره روزانه، ۲۲۶۳ نفر در دوره شبانه و ۲۹۳ داوطلب در دانشگاه آزاد پذیرفته می شوند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش در گروه علوم انسانی تعداد ۵۳ هزار و ۸۹ نفر ظرفیت وجود داشت که از این تعداد ۲۲ هزار و ۵۸۱ نفر در دوره روزانه و چهار هزار و ۶۰ نفر نیز در دوره شبانه وارد دانشگاه ها می شوند.

در گروه آزمایشی هنر نیز ۶ هزار و ۱۹۷ داوطلب ظرفیت اعلام شده که از این تعداد  ۴ هزار و ۲۳۱ نفر در دوره روزانه و ۹۰۱ نفر نیز در دوره شبانه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشغول تحصیل می شوند.

همچنین ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه آزمایشی زبان های خارجی چهار هزار و ۵۴۷ نفر عنوان شده که از این تعداد ۲ هزار و ۷۱۱ نفر در دوره روزانه پذیرش می شوند.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه