12 راهبرد برای تحقق شعار سال 99 سال جهش تولید

12 راهبرد برای تحقق شعار سال 99 سال جهش تولید

یکی از نکات محوری در سخن نوروزی رهبر معظم انقلاب، توجه به «جهش تولید» به عنوان یکی از اجزا و عناصر مهم قدرت و قوی شدن ایران اسلامی است که همین بُعد مهم را عنوان شعار سال ۱۳۹۹ قرار داده اند.

از این رو اجزای شورای عالی انقلاب فرهنگی باید سیاست های راهبردی و محوری را جهت طرح در این شورا، ستاد نقشه جامع علمی کشور و ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگی تدوین و پیشنهاد کنند. دوازده محور مهم به شرح ذیل مورد توجه قرار گرفته است:


۱) جهش اقتصادی در چارچوب نظام معرفتی و ارزشی اسلام
۲) تناسب نهادها و ظرفیت ها با ارزش های انقلاب اسلامی
۳) تقویت فرهنگ کار متناسب با جهش تولید
۴) تغییر الگوواره ها و نظام های حکمرانی منابع تولید در بستر دوفضایی شدن جهان و توجه به جهان مجازی به موازات جهان فیزیکی
۵) اصلاح ساختار، نظام دیوان سالاری و نظام تشویق و تقویت نوآوری، با توجه به الگوواره حکمرانی دوفضایی حکمرانی اقتصادی و تولید
۶) توجه به تغییر در منطق تولید و بهره وری و بهره مندی از ارزش افزوده تولید دیجیتال (رقومی) متمایل به بی‌نهایت تولید
۷) تکیه بر ظرفیت های بومی و منابع و ذخایر ملی طبیعی و انسانی
۸) تقویت زیرساخت دانشی تولید مبتنی بر سرمایه انسانی ماهر و خلاق و بهره گیری از منابع انسانی و اجتماعی حوزه علم و فناوری کشور
۹) استفاده از ظرفیت مالی و انسانی ایرانیان داخل و خارج از کشور (منبع کردن انبوه جمعیت)
۱۰) اصلاح رفتارهای اقتصادی و زندگی واقع بینانه (اصلاح فرهنگ زندگی)
۱۱) استفاده بهینه از انرژی، صیانت محیط زیست و پرهیز از اسراف (اصلاح الگوی مصرف)
۱۲) جهش به عنوان روند مستمر

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اقدامات با هدف استقرار جامعه اسلامی، تقویت کیفیت زندگی مردم و دست یافتن به تمدن نوین اسلامی صورت می گیرد و سزاوار است که گام های مهم و موثری در سال ۱۳۹۹ برداشته شود.

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید

بنر و پوستر سال جهش تولید


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه