وارونه کردن

وارونه کردن

کلید تفکر

ازکلماتی مانند: نمی توانم، هرگز و نه در جمله استفاده کنید.

دلیل؟

گاهی لازم است فراگیران فهرست نامحدودی از واقعیت ها را به طور وارونه برگردانند. حرکت در جهت مخالف نیاز به اطلاعات اساسی دارد و دانش آموز را به تفکر وادار می کند.

مثال :

ده چیزی که نمی توانید تمیز کنید را نام ببرید. 

پنج صدایی که هرگز نشنیده اید را فهرست کنید. 

ده چیزی را که نمی شود از آن ها عکس گرفت را نام ببرید. 

 

تهیه کننده: سیده فاطمه حسینی 

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه