روش یا دانش

روش یا دانش

چرا آموزش روش بر آموزش دانش،  مقدم است؟

ما معلمان غالبا متن را مهم می‌دانیم و توجهی به روش استفاده از آن نداریم. غافل از این که متون متغیرند و همه‎ی آنها را نمی‌توان با یک روش آموخت. اگر دانش‎آموزان و دانشجویان، رو ش‌ها را دریابند و با چگونگی کشف و کاربرد آنها آشنا شوند، بهتر می‌توانند در یادگیری موضوعات و مهارت‌های گوناگون، خودگردان باشند و خودآموزی را در خویشتن رشد و گسترش دهند.
عمده‎ترین رو ش‎های آموختنی/کشف کردنی که احتمالاً باید برای ما معلمان، و به تبع ما دانش‌آموزان یا دانشجویان مطرح باشند، از این قرارند:
1️- چگونه آموختن که مهم‌تر از موضوع آموختنی است.
2️- مطالعه‎ی درس‌های گوناگون؛
3️- چگونه به کاربردن آموخته‌ها در زندگی به منظور زیستن سالم و مؤثر؛
4️- تشخیص و یافتن مسئله‎ی واقعی و برخورد با آن، و قبول اینکه هر مسئله ممکن است چندین را ه حل داشته باشد.

5️- دسترسی به منابع معتبر برای هر یادگیری؛

6️- ارزیابی مطمئن اعتبار منابع یادگیری؛
7️- پژوهش‎های علمی و تشخیص درست این امر مهم که پژوهش مورد نظر به کدام موضوع واقعی زندگی انسان پاسخ خواهد گفت. چون در غیر این صورت، جز اتلاف عمر و تضییع بودجه،نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت.
8️- حقیقت‎یابی که همه پژوهش‎ها هدفی جز این ندارند.

9- استنباط و استدلال کلامی منطقی و مفهوم برای مخاطبان.

 

تهیه کننده : فرامرز علی پور

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه