اصول مهارت حل مسأله

اصول مهارت حل مسأله

مرحله اول: جهت گیری صحیح نسبت به مشکل

*سرزنش نکردن خود یا دیگران

*رها کردن جست و جوی مقصر

*عدم فاجعه آمیز کردن

*رها کردن جست و جوی دلایل به وجود آمدن مشکل

*باور به این که مشکل طبیعی است و باید به دنبال حل آن بود.

 

مرحله دوم: تعریف دقیق مشکل

*شکستن مشکلات پیچیده به مشکلات ریزتر تفکیک مشکلات متعدد

*مشخص کردن این که مشکل مربوط به کیست

*روشن و واضح ساختن مشکل

*توانایی دیدن و بررسی مشکل

مرحله سوم:  پیدا کردن راه حل های زیاد و متعدد

*استفاده از بارش فکری

*رها کردن سانسور ذهنی

*به دنبال راه حل های زیاد بودن

*مطرح کردن راه حل های منفی

*اعتقاد به آن که کمیت،کیفیت می آفریند

مرحله چهارم:ارزیابی راه حل های موجود با استفاده از تفکر نقاد

*استفاده از تفکر اگر... آن وقت...

*آیا راه حل برای فرد،دیگری،جامعه ضرر دارد؟

*آیا می توان به والدین گفت که چنین کاری انجام شده؟

*آیا در عمل امکان پذیر است؟

*انتخاب راه حل های مناسب

مرحله پنجم: تدوین برنامه اجرایی راه حل

*کسب اطلاعات

*جست و جوی منابع کمک رسان

*زمان بندی اجرایی

*اقدام به عمل برای اجرای راه حل

درصورتی که حل مسأله به نتیجه نرسید

علت:احتمالاً مشکل در طی زمان تغییر کرده یا مشکل به درستی تعریف نشده است.

*اصلاح نگرش نسبت به مشکل تعریف دقیق مشکل

*تعریف دقیق مشکل

*پیدا کردن راه حل های زیاد و فراوان

*ارزیابی راه حل ها و انتخاب راه حل های مناسب

*برنامه ریزی و اجرای راه حل

*ارزیابی فرآیند حل مسأله

نویسنده: امید زاهدی

منبع:کتاب کودک و خانواده

دانلود تصاویر

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه