مقالات ویژه محرم

نیمه پنهان امویان / علت قیام امام حسین (ع)

نیمه پنهان امویان / علت قیام امام حسین (ع)

امام حسین (ع) با بینشی عمیق و دقیق از سیاست های ضد بشری بنی امیه ، در مقابل سیاست های ظالمانه امویان ایستادگی کرد .


امام حسین (ع) با بینشی عمیق و دقیق از سیاست های ضد بشری بنی امیه ، در مقابل سیاست های ظالمانه امویان ایستادگی کرد .

 تروریسم دولتی ، راهبرد اساسی برخی از ایدئولوژی های حکومتی در راستای پیشبرد اهداف سیاسی ، اقتصادی و احیاناً مذهبی است . 

این راهبرد با بهره گیری از همه ی استعداد ها و توانمندی ها در پی به انجام رساندن امیال خود نقش موثری برای حکومت های استبدادی ایفا می کند.

دولت ها و مقامات بر اساس برنامه های قومی ، سیاسی ، اجتماعی و مذهبی ، علیه مردم خود یا گروه خاصی از مردم دست به اجرای تروریسم می زنند .

تبعیض مذهبی ، فرهنگی یا مانند آن اقدامات ظالمانه علیه افراد بی دفاع ؛ استفاده از ابزارهای وحشیانه و انجام انواع جنایات ، دستگیری های خودسرانه ، محاکمه در دادگاه های ناعادلانه ، آدم ربایی ها و ناپدید کردن افراد ، شکنجه ، تبعید ، آوارگی ، کشتارهای سیاسی ، اعدام های نظامی ، اطلاعاتی و امنیتی و از بین بردن بدیهیات حقوق بشر وهمه این موارد که خارج از حقوق اساسی افراد جامعه و حقوق بین الملل است در دایره ی تروریسم دولتی قرار می گیرد .

هدف آن گسترش ترس و اضطراب و گسترش ترس و ناامنی است.

تسلیم شدن افراد در برابر حاکم هدف نخست حکومت است .

عمدتا این اهداف از جمله اهداف سیاسی و ایدئولوژیکی هستند که دولت قادر به دستیابی به آنها از طریق راه های قانونی و مشروع نیست ، مانند حمایت از طبقه حاکم ، وادار کردن مردم به اطاعت از دولت و اطاعت از دستورات آن ، از بین بردن صدای مخالفان ، جنبش ها و احزاب ، خواستار تغییر ، انتقام از آنها ، و اطمینان از ادامه رژیم غالب و کنترل آن بر فرمانروایی دولت. 

در تعریف تروریسم دولتی ، مفاهیم مختلفی ذکر شده است . برخی می گویند :

تروریسم یکی از ابزارهایی است که توسط حکومت استبدادی مورد استفاده قرار می گیرد. توده ها را با ایجاد وحشت در بین آنها وادار به تسلیم در برابر حکومت می کنند .

این تروریسم توسط یک یا چند کشور با استفاده از توانایی های دیپلماتیک یا نظامی آنها برای دستیابی به یک هدف سیاسی ، یا تصاحب منافع یا ثروت کشورهای دیگر انجام می شود. 

این اقدامات جنایتکارانه نوعی از خشونت است که علیه غیرنظامیان بی گناه انجام می شود و توسط افراد ، سازمانها یا گروههای وابسته به نهاد رسمی انجام می گیرد ، یا با اطلاع و تأیید مقامات بالاتر که بر این سازمانها نظارت می کنند و به آنها دستور می دهند ، انجام می شود. و یا با آگاهی از وجود این اقدامات از نظر تابع بودن آن به کل ، یا محافظت از هر نوع ، بر این اعمال چشم می بندند.

امام حسین (ع) در مقابل تروریسم دولتیِ بنی امیه

کارشناس و پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام اظهار داشت :  امام حسین (ع) با بینشی عمیق و دقیق از سیاست های ضد بشری بنی امیه ، در مقابل همه ی این سیاست ها ایستادگی کرد و همه ی برنامه های آنان را با از خود گذشتگی ، نقش بر آب نمود. 

عبیات تصریح کرد : سیاست های تروریستی بنی امیه بر ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و به ویژه مخالفان ، مبتنی بر به شهادت رساندن بی گناهان ، دستگیری و بازداشت بر اساس تهمت های واهی و خیالی ، شکنجه ناجوانمردانه در زندان ها و سیاه چاله های حکومتی و تبعید اجباری آنان به اقصی نقاط سرزمین های اسلامی ، موجب استنکار شدید و پاسخ های قاطع امام حسین (ع) شده بود.

وی افزود : امام حسین (ع) در نامه ای خطاب به معاویه بن ابی سفیان با اشاره به سیاست های تروریستی بنی امیه نسبت به مردم بی گناه و بی پناه می فرمایند :
پس ـ اى معاويه ـ آگاه باش كه قصاص را در پيش رو دارى . به حساب ، يقين داشته باش و بدان كه خدا ، نوشته اى دارد كه هيچ كار كوچك و بزرگى نيست ، جز اين كه آن را بر شمرده است . خدا فراموش نمى كند دستگير كردن هايت را به خاطر گمان [و بدبينى] ، و كُشتن اولياى خدا را از روى شُبهه و تهمت ، و تبعيد كردن آنان را از خانه شان به غربت . 

وی سیاست‌های  ضد انسانی معاویه  را با توجه به نامه امام حسین (ع) به ۳ بخش تقسیم می‌کند: 

۱) دستگیری و بازداشت بی دلیل مردم و به ویژه شیعیان

۲) قتل شیعیان و بزرگان دین با زدن اتهامات واهی به آنان

۳) تبعید کردن شیعیان به نقاط دور دست


وی در ادامه بیان داشت :  سیاست معاویه از سوی یزید بن معاویه نیز با شدت بیشتری دنبال شد ، یزید در نخستین اقدام دستور ترور شخصیت های مهم مدینه را صادر کرد که در راس آنان امام حسین (ع) قرار داشت وی به حاکم مدینه ، مروان حکم نوشت :

از حسين بن على و عبد الرحمان بن ابى بكر و عبد اللّه بن زبير و عبد اللّه بن عمر بن خطّاب ، با سختى و بى هيچ رخصتى برايم [بيعت] بگير و هر كس امتناع ورزيد ، گردنش را بزن و سرش را برايم بفرست. 


این پژو هشگر حوزه تاریخ اسلام بیان داشت : اعمال ننگین و تروریست محور شخصیت جنایتکار و دیکتاتوری همچون ابن زیاد و پدرش مورد توجه همه ی مورخان بوده است ، در مجموع، فعالیت‌های تروریست محور بنی امیه شرایط زندگی را برای مردم سخت و برای شیعیان غیر ممکن کرده بود.

تروریست دولتی بنی امیه به غیر از بیعت گیری از یزید چیزی را نمی‌فهمید و همه‌ی راه‌ها را در جهت تحقق اهدافش، جایز و شرعی می‌شمرد و به عبارتی به این باور رسیده بودند که هدف، وسیله را توجیه می‌کند، حتی اگر وسیله اجرای شدید‌ترین ظلم‌های تاریخ بشری به مردم بی پناه باشد!

به گفته وی ظلم به مردم در برهه تاریخی دهه ۵۰ و ۶۰ هجری از حد فراتر رفته و قابل تحمل نبود! این وضعیت غیرقابل تحمل هم در سخنان امام حسین (ع) قابل مشاهده است و هم در مکاتبات اهل کوفه!


عبیات در ادامه به خطبه  امام حسین (ع) در خصوص اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اشاره می نماید : 

شما ناتوانان را به چنگال آنها سپرديد كه برخى را بنده و مقهور كنند و پاره اى را درمانده از تأمين معيشت و مغلوب سازند ، مملكت را با خودكامگى ، زير و رو كنند و به پيروى از تبهكاران و جسارت بر خداىِ جبّار ، رسوايىِ هوسرانى هايشان را بر خويش ، هموار دارند . به هر شهرى ، سخنرانى زبانباز بر منبر دارند و تمام سرزمين اسلام ، بى دفاع ، زير پايشان افتاده و دستشان در همه جاى آن ، باز است و مردم ، بَرده وار در اختيار آنان اند و دست درازىِ آنان را نمى توانند از خود ، دور كنند . 

وی در ادامه به بخش هایی از نامه مردم کوفه به امام حسین (ع) اشاره می کند : 

امّا بعد ، ستايش ، خدايى را كه دشمن جبّار و سركش تو را در هم شكست ؛ دشمنى كه در بدى كردن بر اين امّت ، شتاب كرد و زمام امور را به زور ، به دست گرفت، ثروت هاى عمومى را غصب كرد و بدون رضايت امّت ، بر آنان حكومت نمود. آن گاه بهترين هاى امّت را به شهادت رسانيد و اشرار را رها كرد.

 

نقش بر آب شدن سیاست های امویان با از جان گذشتگی امام حسین (ع) 
 سیاست بهره گیری از تروریسم دولتی توسط حکام مستبد و دیکتاتور برای به ثمر نشاندن اهداف ، سیاستی شکست خورده است .

این سیاست چه برای مردم کشور ویا چه برای دیگر کشور ها اگر مورد استفاده قرار گیرد ، گرچه که مدتی موجب ایجاد رعب و وحشت وحتی تبعیّت خواهد شد ولی در کل محکوم به شکست و تباهی است .

امام حسین (ع) که سرور آزادگان تاریخ است ، با تمام توان ابتدا در راستای روشنگری این سیاست خبیث و کثیف بنی امیه ، کوشید و در نهایت با از خودگذشتی بی مثال و مانندش ، همه ی برنامه های امویان را نقش بر آب کرد .

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه