مقاله بررسی هزینه‌های رفاهی مالیات حق‌الضرب و مالیات بر مصرف

مقاله بررسی هزینه‌های رفاهی مالیات حق‌الضرب و مالیات بر مصرف

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی هزینه‌های رفاهی مالیات حق‌الضرب و مالیات بر مصرف " مقاله ای است در 22 صفحه و با 13 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مالیات بر مصرف ، مالیات حق‌الضرب، مدل رشد درون‌زا، اثرات رفاهی مالیات پرداخته شده است

چکیده مقاله

مقاله حاضر به مقایسه زیان رفاهی ناشی از مالیات حق‌الضرب و مالیات بر مصرف پرداخته است. مالیات حق-الضرب در قالب چاپ پول بیشتر و انتقال قدرت خرید از مردم به دولت مطرح می‌شود و مالیات بر مصرف به صورت افزایش سطح مخارج تعریف می‌شودکه باعث کاهش رفاه اقتصادی می‌شود. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی رشد درون‌زا، ساختاری به منظور مقایسه و ارزیابی اثرات رفاهی این دو سیاست مالیاتی فراهم آمده است که معیارهای مورد استفاده تغییرات در مصرف بخش خصوصی و زمان استراحت می‌باشد. با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی دوره 1390-1369ش، نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در بلندمدت مالیات حق‌الضرب نسبت به مالیات بر مصرف باعث کاهش بیشتر مصرف و رفاه اقتصادی می‌شود. همچنین، شبیه‌سازی الگو نیز نشان می‌دهد مالیات حق‌الضرب نوسان‌ بیشتری در متغیرها ایجاد کرده و تغییرات رفاهی بیشتری به همراه دارد..

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه