مقاله برآورد غیرخطی تقاضای پول و تعیین سطح آستانه‌ای تورم در ایران

مقاله برآورد غیرخطی تقاضای پول و تعیین سطح آستانه‌ای تورم در ایران

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد غیرخطی تقاضای پول و تعیین سطح آستانه‌ای تورم در ایران (1390-1352)" مقاله ای است در 26 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تقاضای پول، الگو انتقال ملایم، سطح آستانه‌ای تورم پرداخته شده است

چکیده مقاله

این پژوهش به بررسی غیرخطی بودن تابع تقاضای پول و مطالعه رفتار تقاضای پول نسبت به سطح آستانه‌ای تورم در ایران می‌پردازد. ناهمگنی نتایج نحوه پاسخگویی تابع تقاضای پول به سطح تورم در مطالعات تجربی اخیر انگیزه اصلی این مطالعه است. برای این منظور، بر پایه نظریه تقاضای پول کینزی‌ها و پولیون و نیز برحسب انتخاب M1 یا M2 4 سناریو برای تابع تقاضای پول در ایران بررسی می‌شود. برآورد الگو با استفاده از داده‌های سری‌های زمانی سال‌های (1392-1352) بانک مرکزی ایران انجام می‌گیرد. نخست، ایستایی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز، میزان بهره و پول آزمون می‌شود، سپس با استفاده از روش جوهانسن وجود بردار هم‌انباشتگی یا همگرایی بلندمدت بین متغیرهای الگو بررسی و برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده می‌شود. خطی یا غیرخطی بودن تابع تقاضای پول به‌همراه تعیین سطح آستانه‌ای تورم در ایران از طریق مدل تغییر رژیم ملایم آزمون می‌شود. برآوردها حاکی از غیرخطی بودن تابع تقاضای پول در ایران هستند. نتایج نشان می‌دهند پاسخگویی مثبت تقاضای پول در ایران در تورم آستانه‌ای 75/14 درصد است. در تورم بالاتر تقاضای پول به‌صورت منفی به آن واکنش نشان می‌دهد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه