مقاله اندازه‌گیری تورم پایه براساس روش بهینه: مطالعه موردی اقتصاد ایران

مقاله اندازه‌گیری تورم پایه براساس روش بهینه: مطالعه موردی اقتصاد ایران

مقاله علمی و پژوهشی " اندازه‌گیری تورم پایه براساس روش بهینه: مطالعه موردی اقتصاد ایران" مقاله ای است در 28 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث هدفگذاری تورم، تورم پایه، اجزاء پایدار و موقتی، رویکرد آماری، رویکرد مبتنی بر مدل، روش میانگین مرتب و روش خارج کردن پرداخته شده است

چکیده مقاله

مطالعه حاضر به اندازه‌گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش‌های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می‌پردازد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهند که روش خارج کردن غذا و تحصیل و روش SVAR ، در شمار روش‌های بهینه برای اندازه‌گیری تورم پایه در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر، گروه مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می‌باشد. همچنین تکانه‌های تورم پایه، قیمت واردات و تورم غیرپایه به ترتیب 54 ، 40 و 6 درصد از واریانس در تورم را تشریح می‌‌کنند. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است تا چارچوب سیاستی هدفگذاری تورم در قالب یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، نسبت به برقراری و تحقق الزاماتی همچون عدم وجود سلطه مالی، عدم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و ... گام برداشته شود. اجرای این سیاست متضمن کنترل حدود 50 درصد از تورم در اقتصاد ایران می‌‌باشد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه