مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله نقش رهبری تحول‌گرا در توسعه‌ی یادگیری سازمانی
تاریخ 26 آبان 1398 ساعت 18:44:33
کد خبر: 003903
مقاله نقش رهبری تحول‌گرا در توسعه‌ی یادگیری سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " نقش رهبری تحول‌گرا در توسعه‌ی یادگیری سازمانی" مقاله ای است در 24 صفحه و با 48 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث یادگیری سازمانی؛ سازمان یادگیرنده؛ یادگیری مستمر؛ رهبری تحول‌آفرین پرداخته شده است

چکیده مقاله

توسعه‌ی یادگیری سازمانی به‌وجود شرایط و زمینه‌ای مناسب نیاز دارد. در این میان، نقش عوامل انسانی‌اجتماعی در ایجاد سازمان یادگیرنده بسیار تعیین‌کننده است. شناخت بهتر نقش رهبری و رهبری تسهیل‌کننده‌ی یادگیری سازمانی می‌تواند به ایجاد آمادگی لازم برای توسعه‌ی سازمان یادگیرنده کمک کند. از این‌رو، در پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری تحول‌گرا در توسعه‌ی یادگیری سازمانی پرداخته می‌شود و رابطه‌ی بین پنج بعد اصلی رهبری تحول‌گرا (شناخت شخصی، ترغیب ذهنی، رهبری حمایتی، ارتباطات الهام‌بخش و تبیین چشم‌انداز) با شش بعد یادگیری سازمانی در سه لایه فردی، گروهی و سازمانی بررسی می‌شود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. قلمرو آماری آن نیز شامل مدیران شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های مهندسی مشاور و ساخت و نصب پتروشیمی کشور (950 نفر) است که با نمونه‌گیری تصادفی انجام‌شده و 295 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده‌ها با کمک الگوی معادلات ساختاری نشان می‌دهند که رهبری تحول‌آفرین و همه‌ی ابعاد آن تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر توسعه‌ی سازمان یادگیرنده دارند و رهبری تحول‌آفرین می‌تواند زمینه‌ی اجتماعی مناسبی برای توسعه‌ی یادگیری سازمانی فراهم سازد.

عنوان مقاله [English]

The Role of Transformational Leadership in the Development of Organizational Learning

چکیده [English]

The devilment of organizational learning requires proper situation and provisions. The role of human resources in developing learning organizations are quite vital. Understanding the role of leadership and facilitating leadership of learning organizations can provide a ready situation for developing leaning organizations. Therefore, this research is intended to study the role of leadership in the development of learning organizations. The relationship between five dimensions of transformational leadership, including personal understanding, mental motivation, supportive leadership, inspiring communication, and explanation of the vision) were compared with six dimensions of leering at three individual, group, and organizational levels. The research population included the managers of petrochemical companies, consulting engineers, and petrochemical construction engineering companies (950 people) among whom 295 people were selected as sample group. The results indicated transformational leadership with all of its components are significantly effective in the development of learning organization. Transformational leadership can provide a proper social situation for learning organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

: Organizational Learning, Learning Organizations, Constant Learning, Transformational Leadership

 

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .