مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله طراحی الگوی یادگیری های غیر رسمی مدیران منابع انسانی در سازمان های بزرگ کشور با استفاده از رویکرد روایتی
تاریخ 21 مهر 1398 ساعت 23:58:52
کد خبر: 003096
مقاله طراحی الگوی یادگیری های غیر رسمی مدیران منابع انسانی در سازمان های بزرگ کشور با استفاده از رویکرد روایتی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی یادگیری های غیر رسمی مدیران منابع انسانی در سازمان های بزرگ کشور با استفاده از رویکرد روایتی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 32 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث یادگیری غیر رسمی؛ مدیر منابع انسانی؛ رویکرد روایتی؛ سازمان‌های بزرگ کشور پرداخته شده است

چکیده مقاله

مدیران منابع انسانی با شناسایی، جذب، برانگیختن، پرورش و نگهداشت استعدادها، نقشی اساسی و انکارناپذیر در عملکرد کسب‌وکار ایفا می‌کنند و به‌یقین قابلیت‌های فنی- تخصصی، آنها را در این امر یاری می‌دهد. مهارت یادگیری، سنگ بنای شکل‌گیری قابلیت‌های مدیران منابع انسانی است. براساس یافته‌های پژوهش‌ها، مدیران برای پرورش شایستگی‌های خود بیشتر از شیوه‌های یادگیری غیررسمی استفاده می‌کنند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی یادگیری‌های غیررسمی برای پرورش مدیران منابع انسانی است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد روایتی و شیوه مصاحبه‌های عمیق و هدفمند، تجربه‌های10 نفر از مدیران منابع انسانی در ارتباط با طراحی و پیاده‌سازی یکی از نظام‌های منابع انسانی،مستند شد و برای تحلیل روایت‌ها از روش کدگذاری استفاده شده است. نتایج تحقیق  نشان داده است که این مدیران از 21 روش یادگیری برای توسعه شایستگی‌های خود استفاده کرده‌اند. همچنین ویژگی‌های شخصیتی- رفتاری و سازمانی‌- مدیریتی به عنوان عوامل مؤثر بر به‌کارگیری یادگیری غیررسمی شناسایی شده‌اند. مدیران منابع انسانی این پژوهش اذعان داشته‌اند که یادگیری غیررسمی پیامدهای فردی، سازمانی و نیز پیامدهایی برای واحد منابع انسانی داشته است

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Human Resource Managers’ Informal Learning at Great Organizations of the Country a Narrative Approach

چکیده [English]

Trying to identify, attract, motivate, develop and retain talent, human resource managers play a key role in business performance. Theirspecial and technical capabilities help them learn the skills and capabilities of human resource managers. This skill is the cornerstone of the capabilities of human resource managers. According to research findings, managers develop their competencies more from informal learning methods. This research is intended to design a model for informal learning for promoting human resource managers. Using narrative approach and in-depth purposive interviews,the researchers collected the experiences of 10 top human resource managers which were related tothe design and implementation of human resource systems and documentedand coded them for narrative analysis. The results indicated that they used 21 methods for improving their competencies. Personal-behavioral and organizational-managerial characteristics also played effective roles in informal learning. The human resource managers involved in this research stated that their informal learning has had positive individual and organizationalimplications for the human resource compartments.

 کلیدواژه‌ها [English]

Informal Learning, Human Resource Manager, Narrative Approach, Great Organizations of the Country

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF