مقاله مقایسۀ رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان پیش دبستانی با و بدون تجربیات حرکتی

مقاله مقایسۀ رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان پیش دبستانی با و بدون تجربیات حرکتی

مقاله علمی و پژوهشی" مقایسۀ رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان پیش دبستانی با و بدون تجربیات حرکتی" مقاله ای است در 15 صفحه با 28 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات آزمون رشد حرکتی؛ جابه جایی؛ کنترل شیء؛ محیط حرکتی غنی؛ محیط حرکتی محروم ، رشد مهارت ، مهارت حرکتی ، کودک پیش دبستانی مطرح شده است

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رشد مهارت‌های حرکتی درشت در دو بخش جابه‌جایی و کنترل شیء کودکان پیش دبستانی در محیط غنی و محروم بود شرکت‌کنندگان در این تحقیق 39 کودک، با میانگین سنی 5 سال بودند. 19 کودک در محیط محروم (شیرخوارگاه آمنه) و بدون تجربیات حرکتی گسترده و 20 کودک از یکی از مراکز پیش‌دبستانی با تجارب حرکتی گسترده، انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ (2000) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل تجزیه ‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نمر? درصدی جابه‌جایی (001/0 = P)، نمره درصدی کنترل شیء (004/0=P) و نمره‌های بهره رشد حرکتی (001/0 = P) در دو گروه غنی و محروم تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین کودکان دارای تجارب و آموزش‌های حرکتی متنوع در مقایسه با کودکان محروم از چنین آموزش‌هایی، عملکرد کیفی بهتر و بیشتری در حرکات درشت داشتند

دانلود فایل PDF

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه