مقاله عوامل مؤثر در بازپرداخت وام سرمایه درگردش کشت پائیزه

مقاله عوامل مؤثر در بازپرداخت وام سرمایه درگردش کشت پائیزه

مقاله علمی و پژوهشی " عوامل مؤثر در بازپرداخت وام سرمایه درگردش کشت پائیزه (شعب بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی)" مقاله ای است در 27 صفحه و با 27 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بازپرداخت تسهیلات، کشت پائیزه، لاجیت ترتیبی، خراسان شمالی پرداخته شده است

چکیده مقاله

تسهیلات سرمایه در گردش کشت پائیزه بانک کشاورزی در توسعه و رشد تولیدات بخش کشاورزی نقش  بسیار مهم و اساسی در کشور دارد. مسلماً سیاست‌های بانک کشاورزی در خصوص کاهش ریسک بازپرداخت این نوع از تسهیلات نیاز به تحقیق و بررسی رفتار کشاورزان دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار بازپرداخت‌کنندگان این تسهیلات درقالب مدلسازی لاجیت ترتیبی می‌باشد که گروه­بندی وام­گیرندگان را میسور می­کند. جامعه آماری شامل تمامی کشاورزان استان خراسان شمالی که درسال زراعی­ 93-1392 دریافت­کننده این تسهیلات بودند می‌باشد. تعداد300 وام‌گیرنده با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده با تخصیص متناسب، انتخاب شدند.  نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد اثرمتغیرهای درآمد سالانه کشاورز،  داشتن مانده‌حساب، مالکیت زمین، سابقه دریافت وام، سطح تحصیلات، مقیاس تولید؛ ازلحاظ آماری معنی‌دار بوده و همه  آنها رابطه مثبتی با بازپرداخت ‌تسهیلات داشته‌اند؛ به‌طوری‌که افزایش درسطح این متغیرها، احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه‌های عدم بازپرداخت و بازپرداخت ناقص تسهیلات را کاهش و برعکس احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه بازپرداخت کامل تسهیلات را افزایش خواهد داد.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه