بازنگری سهمیه‌های کنکور تا کمتر از یک سال آینده

بازنگری سهمیه‌های کنکور تا کمتر از یک سال آینده

قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: فرایند بازنگری سهمیه‌های کنکور تا کمتر از یک سال آینده به پایان می‌رسد.

منصور کبگانیان اظهار داشت: بازنگری کنکور و سهمیه های آن در ستاد نقشه جامع علمی کشور آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: این مسئله از جمله مکاتبات و مذاکراتی بود که با مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی داشتیم اما خروجی آن هنوز آماده نشده است.
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تاکید کرد: این نقشه باید تمام اقدامات انجام شده در ۴۰ سال گذشته کنکور را بررسی کند و نمی خواهیم بیشتر از یک سال طول بکشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در این ۴۰ سال، کارهای ناهماهنگی در سهمیه ها صورت گرفته است؛ در یک دوره ای شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دوره ای دیگر مجلس شورای اسلامی برخی سهمیه ها را مصوب کرده اند.
به گفته کبگانیان، این سهمیه ها بر حسب زمان و به تناسب نیاز داوطلبان ایجاد شد اما یکپارچه نیست که سعی در فشرده سازی سهمیه ها داریم.
وی درباره مصوبه امتیاز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است گفت: این مصوبه اهمیت بالایی ندارد و آنچه امسال به داوطلبان کنکور لطمه زد، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص سهمیه جانبازان و ایثارگران بود.
به گزارش ایرنا، در سال ۹۳ برای اولین بار قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجرا و ایثارگران شامل همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی ۲۵ درصد به بالا جزء سهمیه ایثارگران محاسبه شد.
طبق این قانون، ظرفیت اختصاصی به این داوطلبان ایثارگر ۲۰ درصد از ظرفیت هر کد رشته محل بود و حد نصاب نمره این داوطلبان ۸۰ درصد نمره گزینش آزاد برای تمام رشته های زیر پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(رشته هایی که در دانشگاه های علوم پزشکی ارائه می شود) و ۷۰ درصد نمره گزینش آزاد برای سایر رشته ها بود.
در سال ۹۴ ماده ۴۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاحیه ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب چهارم اسفندماه ۹۳ مجلس شورای اسلامی اجرا شد.
بر اساس این قانون، سهمیه ایثارگران از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت و حد نصاب نمره برای داوطلبان ایثارگر در تمام رشته محل ها ۷۰ درصد نمره گزینش آزاد تعیین شد و در سال ۹۵ همانند سال ۹۴ اقدام شده است.
در سال ۹۶ با توجه به تصویب ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه چهارم اسفندماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی علاوه بر سهمیه ۲۵ درصد اختصاصی به داوطلبان ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان طبق این قانون پنج درصد از ظرفیت هر کد رشته محل به داوطلبان ایثارگر شامل جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، با حد نصاب ۷۰ درصد نمره گزینش آزاد اختصاص یافت.
همچنین طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون یاد شده، خالی مانده ظرفیت ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت، به این دسته از داوطلبان ایثارگر اختصاص داده شد. در حالی که در سنوات قبل خالی مانده ظرفیت ایثارگران به سایر داوطلبان اختصاص یافت، در سال ۹۷ و ۹۸ نیز مانند سال ۱۳۹۶ اقدام شده است.

امتیاز نقل و انتقال فرزندان استادان
نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها بر اساس یک بازه زمانی پنج ساله در سال های ۹۳ تا ۹۷ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور احصا شد که پیش از این نیز مورد بررسی قرار گرفت و در این بازه زمانی پنج ساله هزار و ۳۴۰ نفر از این امتیاز استفاده کرده بودند.

ساماندهی کنکور
اقدام دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستگذاری در زمینه کنکور است که از سوی عاملی دبیر شورا به ابراهیم سوزنچی کاشانی معاون خط مشی گذاری و سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف واگذار شده است.
این معاونت شورای عالی انقلاب فرهنگی قول داده است تا پایان سال جاری سیاستگذاری برای ساماندهی کنکور را به نتیجه برساند و مصوباتی در این شورا داشته باشد.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه