چوب بستنی‌های شگفت انگیز

چوب بستنی‌های شگفت انگیز

فعالیت آموزشی

آنچه برای انجام این فعالیت لازم است:
چوب بستنی- چسب مایع- تصویر اشکال هندسی

 

ارسال مطلب توسط فاطمه رضازاده

ابتدا تصاویری از اشکال هندسی مانند مثلث، مستطیل، مربع را در اختیار فرزندتان قرارمی‌دهید.
سپس تعدادی چوب بستنی به او می‌دهید و از او می‌خواهید با استفاده از چوب بستنی شکل‌های موردنظر را درست کند.
فرزندتان باید خودش متوجه شود که مثلث را با ۳ چوب بستنی درست کند و با استفاده از چسب چوب‌ها را به هم بچسباند و بقیه شکل‌ها را هم به این صورت درست کند.
بعد از درست کردن شکل‌ها از او سوال کنید هرکدام ازشکل‌ها از چند چوب بستنی درست شده است؟
بعد به لبه‌ها وگوشه‌های اشکال هم اشاره کنید و از فرزندتان بخواهید که آن ها را بشمارد.

نکته:
بعد از انجام این فعالیت دست‌ها، شسته شود.

اهداف فعالیت:
استفاده از وسایل دورریختنی برای درست کردن کاردستی
آشنایی با اشکال هندسی
تشخیص تعداد لبه‌ها وگوشه‌های اشکال هندسی
افزایش مهارت دست ورزی

 

ارسال مطلب توسط فاطمه رضازاده

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه