معرفی کتب اقتصادی

کتاب مروری بر رویکردهای نوین تامین مالی

کتاب مروری بر رویکردهای نوین تامین مالی

جذب سرمایه در کلیه کشورها به خصوص ایران، برای اهالی استارت آپ، یک معضل بزرگ به شمار می‌آید. جامعه فرهیخته استارت آپی ایران قبل از ورود به حوزه پر فراز و نشیب راه اندازی یک استارت آپ، ملزم به تحقیق و تفحص و بینش اولیه‌ای درست در این زمینه دارد.

 

محمد رضایی و لیلا پاک پرور در کتاب مروری بر رویکردهای نوین تامین مالی، با ارائه قواعد و آموخته‌هایی ارزشمند کمک خواهند کرد تا روحیه کار آفرینی و پیشرفت در حوزه‌های جهانی را برای همه استعدادهای کشور عزیزمان به اشتراک بگذارند.

 

جذب سرمایه در کلیه کشورها به خصوص ایران، برای اهالی استارت آپ، یک معضل بزرگ به شمار می‌آید. جامعه فرهیخته استارت آپی ایران قبل از ورود به حوزه پر فراز و نشیب راه اندازی یک استارت آپ، ملزم به تحقیق و تفحص و بینش اولیه‌ای درست در این زمینه دارد.

 

کتاب مروری بر رویکردهای نوین تامین مالی (A review of new approaches to financing)، که از معدود آثار منتشر شده در این حوزه است، با بررسی روش‌های تأمین مالی در حوزه کسب و کارهای نوپا در صدد است تا نمایی کلی از وضعیت این بحث در کشور و منطقه را به شما ارائه دهد. استارت آپ‌ها پدیده‌های نوینی از فضای کسب و کار هستند که با توجه به ایده‌های نو طراحی شده‌اند و با سرعت زیادی پیشرفت می‌کنند. این شکل تازه از مشاغل، روش‌های خاص خود را در انجام فعالیت‌ها دارند که این به واسطه، تحقق موفقیت و اندازه‌گیری آن، ممکن می‌شود.

 

سرمایه‌گذاری‌های نوپا به شیوه‌های متفاوتی صورت می‌گیرند. نخست با هزینۀ شخصی خود یا خانواده، آغاز به کار می‌کنند. اما در مرحلۀ بعد و با جلوتر رفتن کارها، به سرمایه‌ی بیش‌تری نیاز دارند تا به وسیله‌ی افراد سرمایه‌گذار و علاقمند به این حوزه این سرمایه فراهم شود. در مرحله‌ی بعد، حضور سرمایه گذاران حرفه‌ای است که در قالب مؤسسات، شرکت‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذار به شکل حرفه‌ای به سرمایه‌گذاری ریسک پذیر در حوزۀ شرکت‌های نوپای دارای افق رشد بالا می‌پردازند. بخش دیگر این کتاب، اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری‌های نوپا در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره دارد.

 

کتاب حاضر در قسمت پایانی با توجه به مجموع مطالب گفته شده، لیستی از توصیه‌های مفید را برای تقویت این حوزه و رشد و ارتقای فضای کسب و کارهای نوپا و رشد حجم سرمایه و تعداد سرمایه‌گذاران این حوزه به تفکیک بخش‌های متفاوت یعنی جامعه کارآفرینان کشور، دولت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جوانان کارآفرین و مؤسس توپاها (استارت آپ‌ها)، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش حرفه‌ای و رسانه‌ها، ارائه داده است.

 

در بخشی از کتاب مروری بر رویکردهای نوین تامین مالی می‌خوانیم:

 

احتمال اینکه صاحبان ایده، خود صاحبان سرمایه نیز باشند، احتمال ضعیفی است. ممکن است برخی استار ت آپ‌ها براساس روابط دوستانه یا خویشاوندی موفق به جذب سرمایه‌های جزیی اولیه شوند (و برای همین است در کشورهای در حال توسعه کسب و کارهای خانوادگی موفق تر است). اما این راه حل اساسی نیست. سرمایه و ایده باید در یک بستر قانونی و نه شخصی و خانوادگی به یکدیگر برسند. برای اینکه در اکوسیستم کارآفرینی موفق شد، به اصاح قوانین و مقررات و ایجاد. الگوهایی برای اتحاد سرمایه با اندیشه نیاز است.

 

در هر جامعه‌ای خصوصا در جوامع در حال توسعه، سرمایه‌های سرگردان و ایده‌های سرگردان فراوانی وجود دارد. جدای از معامات مسکن و طلا و... . در واقع افراد زیادی هستند که سرمایه‌های خود را بدون داشتن ایده به بانک‌ها می‌سپارند؛ زیرا زمان و تخصص لازم برای بهره وری از آن را ندارند. کافیست برای اتحاد ایده‌های سرگردان با سرمایه‌های سرگردان بستری ایجاد شود. این می‌تواند مهم‌ترین گام در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی باشد. یکی از موانع سرمایه گذاری، فقدان یا ضعف دیدگاه مدیریت اقتصادی است. این مدیریت با کمبود علم، تجربه و کارآمدی روبه رو است و صرفاً سعی می‌کند خود و منصب خویش را حداقل یک روز بیشتر حفظ کند و در تمیز بین بد و بدتر، خوب و خوب تر، تمییز بین زمان حال و آینده و تفاوت بین دولتی و غیردولتی، با دشواری روبه رو است و از مجموع امکانات نمی‌تواند سود جوید.

 

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر

پیشگفتار

فصل اول: درآمدی بر سرمایه گذاری و تامین مالی کسب و کارها

1-1 مقدمه

1-2 بازار سرمایه

1-2-1 بانک سرمایه گذاری

1-2-2 وظایف شرکت‌های تأمین سرمایه

1-2-3 نقش شرکت‌های تامین سرمایه در بازار سرمایه و پول ایران

1-2-4 نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در تأمین مالی شرکت‌ها

1-2-5 تامین مالی در اقتصاد ایران

1-2-5-1 شرکت‌های تامین سرمایه دارای مجوز فعالیت در ایران

1-2-5-2 محیط قانونی فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه

1-2-6 اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه‌ها

1-2-7 وضعیت تأمین مالی و رشد بنگاه‌ها در ایران

1-2-8 نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از منظر تئوری‌های اقتصادی

1-3 کسب و کارها و مسئله‌ی تامین مالی

1-3-1 مروری بر کسب و کارهای نوپا

1-3-2 اهمیت نوپاها (استارت آپ‌ها)

1-3-3 نقش سرمایه در موفقیت استارت آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا

1-3-4 دلیل اهمین سرمایه برای کسب و کارهای نوپا

1-3-5 ساختاری برای جذب سرمایه

1-3-5-1 سرمایه و ایده سرگردان

1-3-6 صنعت سرمایه گذاری در کسب وکارهای نوپا

1-3-7 چرخه سرمایه گذاری در استارت آپ‌ها

مراحل سرمایه گذاری در استارتاپ

1-3-7-1 پشتیبان اول: مرحله کشت ایده

1-3-7-2 پشتیبان دوم: سرمایه گذاران فرشته

1-3-7-3 پشتیبان سوم: سرمایه گذاری ریسک پذیر

1-3-7-4 پشتیبان چهارم: مرحله عرضه به بورس

1-3-7-5 شتابدهنده‌ها

1-3-8 سرمایه گذاری جهانی در استارتاپ‌

1-3-9 سرمایه گذاری کشورها در استارتاپ‌‌ها

1-3-10 نگاهی دیگر به مراحل مختلف عمر استارت آپ و سرمایه گذاران

1-3-11 مدلی برای بومی‌سازی مراحل و میزان سرمایه گذاری در کشور

1-3-12 ریسک‌های سرمایه گذاری در استارت آپ‌ها

1-3-13 ریسک‌ها و پاداش‌های کار آفرین (کسب و کار متقاضی تأمین مالی)

1-3-14 ریسک‌ها و پاداش‌های درگاه واسطه تأمین مالی

فصل دوم: اهمیت تامین مالی در موفقیت کسب و کارها

2-1 مقدمه

2-2 پیشینه تامین مالی

2-3 شرکت‌های نوپا و مساله تامین مالی

2-4 چالش‌های تأمین مالی موسسات دانش بنیان

2-4-1 چالش سود حاصل از سرمایه گذاری

2-4-2 چالش مدیریتی دانش بنیان

2-4-3 چالش بکارگیری عقود اسلامی

2-4-4 چالش برقراری ارتباطات

2-4-5 چالش نظارت بر مصرف

فصل سوم: تامین مالی جمعی

3-1 مقدمه

3-2 تعریف تأمین مالی جمعی

3-3 پیشینه تامین مالی جمعی

اهمیت تأمین مالی جمعی

3-4 فرآیند و بازیگران تأمین مالی جمعی

3-5 مدل‌های تأمین مالی جمعی

3-6 چگونه از طریق Crowdfunding، سرمایه تامین کنیم؟

3-7 انواع سرمایه گذاری جمعی

3-7-1 کرادفاندینگ تشویقی

3-7-2 کرادفاندینگ مبتنی بر نیکوکاری

3-7-3 کرادفاندینگ مبتنی بر سهم

3-7-4 کرادفاندینگ قرضی

3-8 نمونه‌های موفق در استفاده از سرمایه‌ گذاری جمعی

2-8-1 معرفی سه پلتفرم MicroVentures، GoFundMe و AngelList

3-8-1-1 وب‌سایت‌های خارجی تامین مالی جمعی (Crowdfunding)

3-9 ریسک‌ها و پاداشهای مشارکت مالی جمعی

3-10 تامین مالی جمعی در کشورهای توسعه یافته

3-11 تامین مالی جمعی در کشورهای مسلمان

3-11-1 تامین مالی جمعی در ایران:

3-11-1-1 سایت‌های جمع سپاری در ایران

3-11-2 آمادگی ایران برای بکارگیری مدل مشارکت مالی جمعی

3-12 نکات مهم از منظر سیاستگذاری

فصل چهارم: سرمایه گذاری خطرپذیر

4-1 مقدمه

4-2 کلیات سرمایه گذاری خطرپذیر

4-2-1 تعریف سرمایه گذاری خطرپذیر

4-2-2 فرق بین سرمایه گذاری خطرپذیر و سرمایه گذاری در سهام خصوصی

4-2-3 مروری بر روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها

4-3 سرمایه خطرپذیر و مراحل تأمین مالی

4-4 درک کار آفرینان از سرمایه گذاری خطرپذیر

4-5 ویژگی‌های صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر (Venture Capital)

4-6 مزایای سرمایه گذاری خطرپذیر

4-7 معایب سرمایه گذاری خطرپذیر

4-8 مروری بر فرایند سرمای گذاری خطرپذیر

4-8-1 ایجاد فرصت معامله

4-8-2 غربالگری اولیه

4-8-3 فاز اول ارزیابی موشکافانه و بازخورد داخلی

4-8-4 تکمیل امور پیش از تصویب

4-8-5 فاز دوم ارزیابی موشکافانه و تصویب داخلی

4-8-6 تکمیل معامله

4-8-7 پایش

4-8-8 خروج

4-9 لیست وی سی‌های موفق و ناموفق در داخل و خارج

4-9-1 نمونه‌های موفق:

4-10 انواع سرمایه‌گذاران خطرپذیر

4-11 سرمایه‌گذاران خطرپذیر چگونه فعالیت می‌کنند؟

4-12 ضرورت سرمایه‌گذاری خطر پذیر در ایران

فصل پنجم: سرمایه گذار فرشته (انجل)

5-1 مقدمه

5-2 شرایط و ویژگی‌های یک فرشته کسب و کار

5-3 سرمایه گذار فرشته در مقابل سرمایه گذار ریسک پذیر (VC)

5-4 روش‌های یافتن یک فرشته سرمایه گذار

5-4-1 متقاعد کردن سرمایه گذار

5-4-2 نمونه‌های موفق

فصل ششم: تامین مالی از طریق شتاب دهنده‌ها

6-1 تعریف شتاب دهنده

6-2 شتاب دهنده چکار می‌کنند

6-3 چرا شتاب دهنده؟

6-4 ده شتاب دهنده ایرانی و اکوسیستمی‌که بسیار جذاب است

6-4-1 شتاب دهنده ایرانی و تب استارت آپی

6-5 لیست شتاب دهنده‌های مهم خارجی

6-6 ده سئوالی که توسط سرمایه گذاران پرسیده می‌شود

6-7 لیست شتاب دهنده‌های ایران

6- 8 25 دلیل برای اینکه روی استارتاپ شما سرمایه گذاری نکنند

فصل هفتم: سایر روش‌های تامین مالی کسب و کارها

7-1 نسخه دولتی تامین مالی استارت‌آپ‌ها

7-2 ده ابزار مالی دیگر برای حمایت از SME‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط)

7-3 راه‌های دیگر تامین مالی

7-3-1 سایر روش ها

فصل هشتم: درس‌هایی برای استارت آپ‌های ایران

8-1 وضعیت سرمایه گذاری در نوپاها (استارت آپ‌ها) در کشور

8-2 معرفی شرکت‌های سرمایه گذار

8-2-1 صندوق‌های سرمایه گذاری غیردولتی

8-2-2 جامعه استارت آپ‌های کشور و نهادهای مردم نهاد

8-2-3 دولت

8-2-4 صندوق‌های سرمایه گذاری

8-2-5 کارافرینان

8-2-6 رسانه‌ها

8-3 در چه مرحله‌ای نوپا (استارت آپ) باید به فکر جذب سرمایه گذار باشد؟

8-4 چگونه ارزش ریالی شرکت نوپا برای سرمایه گذار را مشخص کنیم؟

8-5 نکاتی برای استارت آپ‌های بومی

8-6 مباحث تکمیلی

8-6-1 تامین مالی جمعی حلقه مفقوده زنجیره تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان

منابع

مشخصات کتاب

نام کتاب:   کتاب مروری بر رویکردهای نوین تامین مالی

نویسنده:  محمد رضایی، لیلا پاک پرور

ناشر چاپی: انتشارات نسل روشن

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات :۳۰۰

زبان: فارسی

شابک: 978-622-6169-59-2

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه