مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله رویکرد برتری سازمان در تعامل با محیط: ارتقای نیروی انسانی برای محیط کار جدید
تاریخ 25 آبان 1398 ساعت 20:48:56
کد خبر: 003892
مقاله رویکرد برتری سازمان در تعامل با محیط: ارتقای نیروی انسانی برای محیط کار جدید

مقاله علمی و پژوهشی " رویکرد برتری سازمان در تعامل با محیط: ارتقای نیروی انسانی برای محیط کار جدید" مقاله ای است در 24 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تسلط بر محیط؛ پیش‌کنشی؛ نوآوری؛ پای‌بندی و تعهد بالا؛ کار گروهیپرداخته شده است

چکیده مقاله

تغییرات محیطی و در پی آن، تغییرات سازمانی در حال وقوع است. این تغییرات به دلایلی چون جهانی‌شدن، مقررات‌زدایی بازارها، کاهش انحصارها، افزایش و تغییر خواسته‌ها و ترجیحات مشتریان و... روی داده و رقابت را به‌ویژه در حوزه‌های هزینه و کیفیت، نوآوری و مشتری‌مداری شدت بخشیده است. از طرفی دانش به یک مزیت رقابتی مبدل شده و سازمان‌ها دیگر قادر به تأمین خواسته‌ها و نیازهای بهره‌وران خود از طریق تکیه‌کردن به ساختارهای سلسله‌مراتبی و سامانه‌ی تولید انبوه نمی‌باشند. بنابراین، درک و شناخت شیوه‌ها و فنون کاری جدید از الزامات سازمان‌های امروزی است. از این‌رو، مقاله‌ی حاضر- با رویکرد مدیریت منابع انسانی- مضامین پیش‌کنشی، نوآوری، پای‌بندی، تعهد بالای کارکنان و کار گروهی را به‌عنوان مؤلفه‌های تسلط سازمان در تعامل با محیط‌های متلاطم مورد توجه دقیق قرار داده است. تحلیل داده‌ها (119 پرسش‌نامه) با استفاده از آزمون کولموگرف اسمیرونف، مقایسه‌ی میانگین یک جامعه، همبستگی و رگرسیون صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده‌ی وجود روابط معنادار بین متغیرهای تحقیق و عملکرد سازمانی (به استثناء متغیر کارگروهی) می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Organizational Transcendence Approach in Interaction with the Workplace: Promotion of Human Resource for New Workplace

چکیده [English]

Changes in the workplace are taking place, following of which changes in the organization occur. These changes are taking place due to globalization, deregulation of markets, decrease in monopoly, increase and change in the demands and preferences of customers. Competition has raised especially in costs, quality, innovations, customer oriented. Moreover, knowledge has turned into a competition advantage. Organizations are now incapable of supplying the requirements of their consumers through hierarchical structure and mass production systems. Therefore, understanding the new work techniques is a new requirement for today's organizations. Hence, the present human resource researches have considered components such as pre-action, innovation, fidelity, strong commitment and group working as the transcending elements in the interaction with the instable situation. Kolmogorov–Smirnov test, mean of the population, correlation test, and regression were employed to  analyze the data (119 questionnaires). The findings revealed significant relationship between the variables of the research and organizational performance (except for group working). 

کلیدواژه‌ها [English]

Dominance Over Workplace, Pre-Action, innovation, Fidelity, Strong Commitment, Group Working

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF