مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله اثر میانجی‌گری تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی
تاریخ 25 آبان 1398 ساعت 20:41:31
کد خبر: 003888
مقاله اثر میانجی‌گری تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی

مقاله علمی و پژوهشی " اثر میانجی‌گری تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی" مقاله ای است در 29 صفحه و با 97 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گرایش کارآفرینانه؛ عملکرد سازمانی؛ تعهد سازمانی پرداخته شده است

چکیده مقاله

در ادبیات معاصر سازمان و مدیریت، دو متغیر «رویکرد کارآفرینی» و «تعهد سازمانی» هر یک به نوبه‌ی خود در رقم‌زدن به عملکرد مطلوب نقش‌آفرین بوده‌اند. از این‌رو مقاله‌ی حاضر در تلاش است تا اثرگذاری گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی را در شماری از پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی منتخب از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی بررسی نماید. جامعه‌ی آماری تحقیق مشتمل بر 500 نفر از محققین و متخصصین شاغل در 25 مرکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ی دانشگاهی وابسته به سازمان‌های دولتی در شهر تهران می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد. آزمون فرضیه‌های تحقیق براساس روش مدل‌یابی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج نشان می‌دهد که رویکرد کارآفرینانه به‌صورت مستقیم و به میزان چشمگیری (به اندازه 90 درصد) باعث ارتقاء سطح عملکرد در جامعه هدف می‌شود و متغیر تعهد سازمانی به مثابه متغیر میانجی فاقد نقش‌آفرینی در این رابطه می‌باشد

عنوان مقاله [English]

The Role of Mediation of Organizational Commitment in the Relationship between Entrepreneurial Approach and Organizational Performance

چکیده [English]

In the contemporary organization and management literature, entrepreneurial and organizational commitment approaches are regarded as two effective factors for appropriate performance. Hence, this research is intended to study the role of entrepreneurship approach for organizational performance in some selected research centers by organizational commitment mediation. Research population included 500 researchers and specialists working in 25 public university research centers in Tehran. This is a descriptive survey research, which uses questionnaires for collecting data. Hypothesis testing is conducted by structured equations modeling test. The results indicated that the entrepreneurial approach significantly has a direct promotional effect (as much as 90 percent) on performance level in the target population. However, organizational commitment, as a mediator variable indicated no significant role in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

Entrepreneurial Approach, Organizational Performance, organizational commitmentدانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF