مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان
تاریخ 21 آبان 1398 ساعت 20:17:31
کد خبر: 003730
مقاله طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان" مقاله ای است در 26 صفحه و با 26 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث گزینش کارکنان؛ معیارهای اساسی؛ رویکرد مفهوم‌سازی بنیادی- دلفی فازی پرداخته شده است

چکیده مقاله

هدف این پژوهش، ارائه الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان کارآمد در بانک انصار و برآورد عملکرد براساس معیارهای منتخب در نظر گرفته شد. بدین منظور، نخست، مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفت و براساس آن 90 معیار گزینش کارکنان شناسایی شد؛ دوم، معیارها با بهره‌گیری از رویکرد مفهوم‌سازی بنیادی در 7 طبقه اصلی قرار گرفتند؛ سوم، به کمک روش دلفی‌فازی و تحلیل داده‌های حاصل از مطالعات میدانی(پرسشنامه) 67 معیار اساسی تعیین و درنهایت الگوی معیارهای اساسی ارائه شد. سپس به روش تحلیل رگرسیون، تأثیر معیارهای اساسی بر عملکرد، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد بیش از 50 درصد عملکرد بانک به این معیارها بستگی دارد و مابقی تحت تأثیر عوامل دیگری است. این یافته، اهمیت منابع انسانی و شایستگی‌های آنها را نسبت به سایر منابع، تأیید کرده و بیان می‌دارد گزینش هدف‌مند کارکنان، به‌شدت بر کاهش هزینه‌های منفی حاصل از اتخاذ تصمیم‌های نادرست و هزینه‌های آموزش و از طرفی افزایش توان رقابتی و عملکرد آتی سازمان، تأثیرگذار است.

عنوان مقاله [English]

Designing a Model on the Basis of Essential Criteria for Selecting Competent Employees and Estimating Organization Performance

چکیده [English]

This research is intended to design a model based on the essential criteria for selecting competent employees and estimating the performance of Bank Ansar. Library studies were conducted first, which resulted in 90 criteria for selection. Then, they were classified into 7 categories according to basic conceptualization. Employing Fuzzy-Delphi method, the analysis of the collected data through questionnaires (field study) resulted in 67 criteria to design the model of basic criteria. The effects of these criteria were analyzed by regression. The results indicated that more than fifty percent of the bank’s performance was influenced by these criteria. This indicates the importance of human resource and their competences. Correct selection can seriously decrease the cost of incorrect decisions and unnecessary instruction costs. It can positively affect competitive capabilities and future performance of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

Employees’ Selection, Basic Criteria, Delphi-Fuzzy Conceptualization Approach

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب مرتبط: