مقالات مدیریت منابع انسانی
مقاله چارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگری
تاریخ 16 آبان 1398 ساعت 20:10:34
کد خبر: 003566
مقاله چارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگری

مقاله علمی و پژوهشی " چارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگری" مقاله ای است در 29 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدیریت استعداد؛ ابعاد مدیریت استعداد؛ تحلیل محتوا؛ گردشگری و مهمان‌نوازی پرداخته شده است

چکیده مقاله

در جهان امروز، افراد، لبۀ کلیدی مزیت رقابتی هستند که پیشبرد اهداف کسب‌و‌کار را تقویت می‌کنند. سازمان‌های موفق، مدیریت استعداد را به‌عنوان یک اولویت راهبردی در نظر می‌گیرند. ازآنجاکه کارکنان بعد حیاتی تحویل خدمات گردشگری هستند، بنابراین توانایی کسب و حفظ کارکنان عالی در بخش خدمات، ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای مدیریت استعداد، با رویکرد پژوهش کیفی است. بدین منظور پس از بررسی پیشینۀ پژوهش، با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به روش نمونه‌گیری هدف‌مند بین مدیران و کارشناسان ارشد شرکت مادرتخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان، ابعاد مدیریت استعداد به روش تحلیل محتوای جهت‌دار و تلخیصی تحلیل شد. درنهایت چارچوبی منسجم بر پایۀ عوامل زمینه‌ای تأثیرگذار بر مدیریت استعداد (عوامل داخلی- خارجی)، جذب استعداد (تجزیه‌و‌تحلیل راهبردی نیازمندی‌های سازمان به استعداد، تأمین نیروی انسانی موردنیاز)، ماندگاری (مدیریت روابط استعداد، مدیریت عملکرد)، بالندگی (مدیریت مسیر شغلی، مدیریت جانشین‌پروری) و خزانۀ استعداد (چشم انداز، راهبردها) ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Framework for Talent Management in Tourism Industry

چکیده [English]

In the present world, individuals stand at the key ridge of competition and can promote probability of achievement to business goals. Successful organizations believe in a strategic priority for talent management. As employees compose a vital aspect of tourism services, it is vitally important to protect higher employees at servicing tasks. This qualitative research is intended to present a framework for talent management. Having reviewed the literature, the main aspects of talent management were identified through the directive content analysis of semi-structured interviews with higher managers and experts in Parsian tourism and entertainment centers who had been selected by purposive sampling. Finally, a framework containing the situational factors affecting talent management (internal and external factors), employing talented people (analysis of the requirements of the organization for talented and necessary human resource), survival (managing talent relation, performance management), enhancement (career management, substitution management), and talent treasury (vision and strategies).

کلیدواژه‌ها [English]

talent management, Aspects of Talent Management, Content Analysis, Tourism and Hospitality

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .