مقاله کاربست مدل میدان نیرو در برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری

مقاله کاربست مدل میدان نیرو در برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری

مقاله علمی و پژوهشی " کاربست مدل میدان نیرو در برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری" مقاله ای است در 21 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برنامه‌ریزی جانشین‌پروری؛ تحلیل میدان نیرو؛ عوامل تسهیل‌کننده؛ عوامل بازدارنده پرداخته شده است

چکیده مقاله

جانشین‌پروری از مهم‌ترین راهبرد‌های بقا برای فعالیت اثربخش در جهان متلاطم امروز است که صرف نظر از اهمیت این امر، در هر سازمان، مجموعه‌ی متنوعی از عوامل تسهیل‌گر یا بازدارنده در فراگرد توسعه‌ی برنامه‌ی جانشین‌پروری ظاهر می‌شوند که به‌نوعی میدان نیروی پرچالشی را له یا علیه آن به‌وجود آورند. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقیق کیفی-تحلیل محتوا به تحلیل شیوه‌های تسهیل‌گر یا بازدارنده‌ی اجرای برنامه‌ی جانشین‌پروری در شرکت ایتوک پرداخته و از مصاحبه به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها بهره گرفته است. حاصل پژوهش، تأکید بر عوامل جدیدی است که به‌لحاظ فرهنگ سازمانی و رایج در سازمان‌های ایرانی، به‌ویژه از طریق بی‌صداقتی در ارایه‌ی اطلاعات، بی‌اعتمادی به یک‌دیگر و حسادت نسبت به همکاران در کنار عوامل جهان‌شمولی چون: عدم حمایت مدیران عالی، محاسبه‌ی هزینه و منفعت و فقدان انگیزه‌ی عمومی در میان کارکنان، در برابر توسعه‌ی برنامه جانشین‌پروری مانع به‌وجود می‌آورند؛ هر چند نیروهای تسهیل‌گرِ قابل ملاحظه‌ای نیز در روند بهبود سطح دانش مدیران و توسعه‌ی کارکنان ملاحظه می‌شوند که فرصت ارزنده‌ای را برای جانشین‌پروری به‌وجود می‌آورند.

عنوان مقاله [English]

The Application of Force Field Model in Succession Planning

چکیده [English]

Succession planning is one of the most important survival strategies for effective operation in today's turbulent world. Apart from the importance of this matter, in any organization, a diverse set of facilitating and preventive factors is emerged in succession planning process which creates a challenging force field for and against it. Using qualitative research method and content analysis, facilitating and preventive methods in practicing succession planning are investigated in Itook Company. Interviews are employed to gather data. The results of the research emphasized on new factors which prevent the development of succession planning in terms of common organizational culture in Iranian organizations through dishonesty in data furnishing, mutual distrust, envy at colleagues, as well universal factors such as the lack of top managers’ support, cost-benefit relationship and lack of employees general motivation. However, remarkable facilitating factors in improving the knowledge level of managers and developing employees which create a valuable opportunity for succession planning can be observed as well.

 کلیدواژه‌ها [English]

: Succession Planning, Force Field Analysis, facilitating factors, preventive factors

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

دانلود مقاله PDF

مطالب پربیننده

عضویت در خبرنامه