مقاله پژوهشی هزار نکته باریکتر ز مو ... چند ایهام و اشاره نویافته در شعر خواجه شیراز

مقاله پژوهشی هزار نکته باریکتر ز مو ... چند ایهام و اشاره نویافته در شعر خواجه شیراز

مقاله پژوهشی هزار نکته باریکتر ز مو ... چند ایهام و اشارة نویافته در شعر خواجة شیراز اثر دکتر علی محمّد گیتی فروز است که در مجله علمی ادب فارسی منتشر شده است

در بخش چکیده این مقاله پژوهشی آمده است :

تاکنون کتابها و مقالات متعدّدی دربارة تشریح زیبایی‌های شعر حافظ نوشته شده است. در این مقاله ضمن اشاره به چند ایهام و اشارة نویافته در شعر خواجة شیراز، سابقة کاربرد برخی از ایهام‌ها در شعر بدر چاچی، شاعر صنعت‌گرای قرن هشتم (زنده به سال 745 هجری قمری) ارائه شده است.

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه