مقاله طراحی الگوی بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی

مقاله طراحی الگوی بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی الگوی بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی (مورد مطالعه: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران)" مقاله ای است در 28 صفحه و با 18 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث اعتماد متقابل؛ کارراهه‌ی شغلی؛ انگیزه؛ مشارکت؛ بهره‌وری؛ سرمایه انسانی پرداخته شده است

چکیده مقاله

این پژوهش، با هدف استفاده‌ی بهینه از سرمایه‌ی انسانی شرکت راه‌آهن ج.ا.ا انجام گرفته و فرض شده است که با ایجاد فضای مبتنی بر عوامل شش‌گانه‌ی: اعتماد متقابل کارکنان و مدیریت سازمان، کارراهه‌ی شغلی، ارتقای انگیزه، مشارکت در تصمیمات سازمان، آموزش و توجه به زندگی کاری و شخصی کارکنان، می‌توان سایر منابع  را به نحو احسن و مطلوب در جهت اهداف سازمان هدایت نمود. سؤال اصلی پژوهش این است که عوامل مؤثر بر بهره‌وری کارکنان  شرکت راه آهن ج.ا.ا کدامند و میزان تأثیر هر یک چه‌قدر است؟ در این راستا، رابطه‌ی بین عوامل یادشده با بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی، در قالب فرضیه‌های پژوهش از طریق آزمون همبستگی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. نتایج به‌دست‌آمده، گویای آن است که عوامل شش‌گانه‌ی یادشده، بر بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.

عنوان مقاله [English]

Designing Human Resource Productivity Model (Case Study: IRI Railway Company)

چکیده [English]

This research aims at optimized productivity of human resource at IRI Railway Company. It is hypothesized that six factors, including mutual trust between the employees and managers of the organization, job career, increasing motivation, participation in decision-making, training, and concerning of the employees' personal and work life, can help direct other resources towards the aims in the best way. The main question of this research is the following: "what are the effective factors influencing productivity in IRI Railway Company, and how effective is any of them?" The relationship between these factors and human resource productivity according to the research hypothesis was assessed by correlation coefficient test. This is an applied research for its aims, and a descriptive survey one for collecting data. The results indicated that all six hypothesized factors were positively and significantly effective in the productivity of human resource in IRI Railway Company.

کلیدواژه‌ها [English]

: Mutual Trust, Job Career, Motivation, Participation, productivity, human resource

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

دانلود تصاویر

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه