مقاله طراحی مدل تعاملی گونه‌های فرهنگ سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش

مقاله طراحی مدل تعاملی گونه‌های فرهنگ سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش

مقاله علمی و پژوهشی " طراحی مدل تعاملی گونه‌های فرهنگ سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش" مقاله ای است در 20 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث فرهنگ سازمانی؛ جو دانشی؛ فرایند‌های مدیریت دانش؛ دارایی‌های دانشی پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به‌دنبال ارایه‌ی چارچوبی در تبیین ارتباط بین توسعه‌ی فرایندهای مدیریت دانش با انواع فرهنگ‌های سازمانی است. برای این‌منظور از جو سازمانی که در این‌جا زیر عنوان جو دانشی، مفهوم‌سازی گردیده، استفاده شده است. در این چارچوب، چنین بیان شده است که فرهنگ نوآورانه از جو خلاق حمایت می‌کند و از این‌رو فرایند تولید و اکتساب دانش تقویت و بر دارایی دانش مفهومی سازمان افزوده می‌گردد. فرهنگ تداوم رویه با پشتیبانی از جو سیستمی موجب توسعه‌ی فرایند سازمان‌دهی و ذخیره‌سازی و افزایش در دانش سیستمی می‌گردد. فرهنگ مشارکتی از جو گفتمان و در نتیجه فرایند انتشار و اشتراک حمایت نموده و بر دارایی دانش تجربی می‌افزاید و فرهنگ اثربخشی نیز از فرایند به‌کارگیری و در نتیجه از دانش عملیاتی پشتیبانی می‌کند. در نهایت، چهار فرضیه‌ی برآمده از چارچوب پژوهش، به‌صورت میدانی و بر مبنای روش همبستگی آزمون شد که دو فرضیه‌ی مربوط به دو فرهنگ اخیر به‌علت نوپایی برنامه‌های مدیریت دانش در سازمان‌های منتخب، مورد پذیرش قرار نگرفت.

عنوان مقاله [English]

Designing an Interactive Model for Various Organizational Cultures and the Processes Involved in Knowledge Management

چکیده [English]

This research is intended to provide a framework for the relationship between process development of knowledge management and different organizational cultures. Organizational climate, here conceptualized as knowledge climate, is used for this purpose. It is explained that in this framework, creative culture supports creative climate. Hence, the process of producing and acquiring knowledge is promoted and conceptual knowledge is improved. Continuation of the current culture supporting the systemic climate brings about development in organizing and storing processes, and improves system knowledge. Participative culture, on the other hand, supports discourse climate resulting in the promotion of distribution and participation and enhancement of experimental knowledge. Finally, effectiveness culture supports employment culture and results in promotion of practical knowledge. These four theories resulting from the framework of this research are tested in a field study using correlation method. The last two cultures are not approved because their knowledge management programs in the selected organizations are quite new.

کلیدواژه‌ها [English]

organizational culture, Knowledge Climate, Knowledge Management Processes, Knowledge Assets

 

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه