مقاله آسیب‌شناسی نظام گزینش دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران

مقاله آسیب‌شناسی نظام گزینش دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " آسیب‌شناسی نظام گزینش دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران" مقاله ای است در 24 صفحه و با 23 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث آسیب شناسی، نظام گزینش، دستگاه دولتی، آزمون استخدامی، باورهای دینی، سنجش امانت داری، آزمون شخصیت، آزمون صداقت ، فرهنگ سازمانی، مهارت انسانی پرداخته شده است

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی نظام گزینش کشور با رویکرد سیستمی انجام پذیرفته است. الگوی مفهومی به‌کار گرفته شده دارای 21 مؤلفه شامل ورودی‌، فرایند، خروجی و بازخوردهای نظام گزینش بوده است. تحقیق مورد بحث، به لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به روش گرد‌آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 300 نفر از مدیران هسته‌های گزینش کل کشور بوده که به صورت تمام شماری، انجام شده است. نتایج یافته‌های تحقیق گویای آن است که 7 مؤلفه: درخواست‌نامه‌ی شغلی، آزمون‌های استخدامی، آزمایش‌های پزشکی، آزمون باورهای دینی، آزمون سنجش امانت‌داری، آزمون شخصیت و آزمون صداقت، دارای بیش‌ترین نقص و در ناحیه‌ی غیرقابل‌قبول و 14 مؤلفه‌ی دیگر از جمله: فرهنگ سازمانی، فن‌آوری، مهارت و توانایی نیروی انسانی، ساختار، قوانین و مقررات، خط‌مشی و... دارای آسیب کم‌تر و در ناحیه‌ی نسبتاً قابل‌قبول قرار دارند.

عنوان مقاله [English]

Pathology of Recruitment System in Public Organizations In the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

This is a research paper drawn from a research on the pathology of selection system in the public organizations of Iran. The conceptual model applied to this research contains 21 components, inputs, processes, outputs and feedbacks of the selection system. The research follows an applied objective with descriptive survey data collection method. Research community included 300 managers of the selection centers from the whole country all of whom were included in the study. The research results indicated that seven components, including application forms, recruitment tests, medical tests, tests of religious beliefs, test of trust, personality test, and test of truthfulness came out to be the most defective ones, at an unacceptable level. 14 other components including organizational culture, technology, human resource skill and ability, structure, regulations, diplomacy and others, were less defective, at an acceptable level. 

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه