مقاله بررسی تطبیقی ارزش‌های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان یک سازمان نظامی

مقاله بررسی تطبیقی ارزش‌های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان یک سازمان نظامی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تطبیقی ارزش‌های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان یک سازمان نظامی" مقاله ای است در 21 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث ارزش‌ها؛ فرهنگ سازمانی؛ رویکرد تطبیقی؛ سازمان نظامی پرداخته شده است

چکیده مقاله

برای فهم آن‌چه در سازمان اتفاق می‌افتد و این‌که چرا انسان‌ها این‌گونه رفتار می‌کنند؟ چرا چنین تصمیم می‌گیرند؟ و سؤالاتی از این قبیل، بایستی فرهنگ سازمان را مورد مطالعه قرار داد و تا فرهنگ یک سازمان به درستی شناسایی نشود، توفیق چندانی در تحلیل پدیده‌های سازمان به‌دست نخواهد آمد. این مقاله، در راستای پژوهشی به‌منظور شناخت ارزش‌های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان ورودی دهه‌های اول، دوم و سوم شاغل در یک سازمان نظامی با رویکرد تطبیقی تدوین شده است و تفاوت بین دیدگاه‌های ورودی‌های سه دهه در شناخت ارزش‌های فرهنگ سازمانی(بر مبنای 4 نوع فرهنگ سازمانی مأموریت‌گرا، تحول‌گرا، بوروکراتیک و انسان‌گرا) را مورد مطالعه قرار می‌دهد. یافته‌های تحقیق‌گویای آن است که تمامی مؤلفه‌های چهار نوع فرهنگ سازمانی مورد بررسی، بر اساس مقیاس لحاظ شده در سطح قابل قبولی قرار دارند؛ اما با این وجود برخی از مؤلفه های فرهنگ انسان‌گرا و فرهنگ تحول‌گرا ، نیازمند تقویت و توجه بیش‌تری می‌باشند. هم‌چنین بین دیدگاه کارکنان درخصوص فرهنگ تحول‌گرا اختلاف معناداری به‌دست آمده است که در این ارتباط می‌بایست در زمینه‌ی ارتقای نگرش کارکنان، اقدامات مقتضی به‌عمل آید.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Organizational Culture Values from the Viewpoint of a Military Organization

چکیده [English]

It is necessary to study organizational culture to understand what happens in the organization and to find the answers to questions such as: Why do people behave in a certain way? Why do people decide in a certain way? If organizational culture is not recognized properly, its phenomena cannot be explained correctly. This research is indented to have a comparative study on three generations of the first, second, and third decade employees to a military organization. The views of these three generations are compared according to organizational culture values (regarding four organizational values  of 'mission oriented', 'change oriented', 'bureaucratic' and 'human oriented' organizational cultures). The results indicated that all components of the four organizational cultures exist at acceptable levels. However, some components of human oriented and change oriented culture need more consideration. The views of the subjects are significantly different with regard to change culture. It needs more attempt to improve the subjects viewpoint in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

: Values, organizational culture, comparative approach, Military organization

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه