مقاله ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان‌های صنعتی بزرگ ایران

مقاله ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان‌های صنعتی بزرگ ایران

مقاله علمی و پژوهشی " ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان‌های صنعتی بزرگ ایران" مقاله ای است در 25 صفحه و با 47 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث سازمان‌های صنعتی بزرگ ایران؛ فرهنگ سازمانی؛ فرهنگ ایرانی؛ ابعاد فرهنگ پرداخته شده است

چکیده مقاله

نقش کارساز فرهنگ در کارکردها و اثربخشی سازمانی، شناخت ابعاد فرهنگ سازمانی بسیار مهم است. هدف این مقاله، تعیین ابعاد فرهنگ در سازمان‌های صنعتی برتر ایران است. بر این اساس، با ابداع مدلی سه سطحی که ترکیبی از دو مدل هافستد و شاین است، به شناخت مفروضات اساسی، ارزش‌ها، و اعمال فرهنگی حاکم بر این سازمان‌ها با روشی توصیفی پیمایشی پرداخته‌ایم. مفروضات مورد اندازه‌گیری رویکرد زمانی و ترکیب‌گرایی، و ارزش‌ها و اعمال فرهنگیِ اندازه‌گیری شده، به‌ترتیب سه و شش بعد به‌دست‌آمده در تحقیق معروف هافستد هستند. آن‌گاه، برای تعیین ابعاد مستقل فرهنگی حاکم بر سازمان‌های مذکور، تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد یازده‌گانه‌ی یادشده صورت پذیرفته و در نتیجه چهار بعد یا عامل توفیق‌گرایی حرفه‌ای، گرایش بوروکراتیک، شرقی‌گرایی و کار‌گریزی یا تسویف به‌عنوان عناصر اصلی فرهنگ سازمانی بنگاه‌های بزرگ صنعتی ایران تشخیص داده و معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aspect of Organizational Culture in the Major Industrial Organizations of Iran

چکیده [English]

The role of culture in organizational effectiveness makes it quite necessary to investigate different aspects of organizational culture. This research is intended to identify aspects of culture in major Iranian industrial organizations. Having designed a three-level model by combining Hofstede and Schein models, the researcher used survey-explanatory method to identify the essential assumptions, values, and dominant cultural practice in these organizations. The measured essential assumptions of time approach, as well as the measured values and cultural practices included three and six aspects respectively. Afterwards, a discovery factor analysis was conducted on these eleven aspects for the identification of the independent cultural aspects dominating the organizations. The results indicated that the following four aspects can be regarded as the essential cultural aspects in the immense industrial organization of Iran: professional success-orientation, bureaucratic intention, easternization, and work reluctance

کلیدواژه‌ها [English]

culture, Major Industrial Organization of Iran, organizational culture, Iranian culture, Aspects of Culture

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه